logosrpacthrvdeacbosdeac

Секретар министарства

 

03 /  КАБИНЕТ СЕКРЕТАРА МИНИСТАРСТВА

У Кабинету секретара Министарства  обављају се послови који се односе на:  координирање  рада секторâ Министарства, одговорност за коришћење финансијских, материјалних и људских потенцијала у Министарству с циљем да се обезбиједи законитост, јавност, одговорност, учинковитост, правовременост, економичност, професионална непристрасност у вршењу послова, помагање министру у погледу планирања послова Министарства и праћењу остваривања тих планова, те извјештавање министра о свим питањима од значаја за рад Министарства.

Секретар Министарства: