logosrbdeachrvactbosdeac

Ministar Vrankić potpisao ugovor za kupovinu zgrade Veleposlanstva BiH u Berlinu

Priopćenje, 21.07.2011.

Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH i ministar financija  i trezora Dragan Vrankić je,  u Berlinu 20. 07.2011. godine, potpisao kupoprodajni ugovor  o kupovini objekta za Diplomatsko – konzularno predstavništvo Bosne i Hercegovine  u Berlinu

Predmet kupovine je objekt ( korisne površine cca. 517m2),namjenski  građen za ovu svrhu i nalazi se u bivšem diplomatskom kvartu Istočnog Berlina (u ulici Ibsenstrasse 14. ), koji Veleposlanstvo Bosne i Hercegovine koristi  po osnovu ugovora o zakupu zaključenog 2000. godine a   vlasništvo  je Savezne Republike Njemačke.   

Savezni ured za nekretnine, samostalna pravna ustanova na koju je zakonski  preneseno vlasništvo na objektima SRNJ, obratio se s  ponudom za prodaju Ministarstvu vanjskih poslova BiH, 01.01.2009. godine.  Stručni odjel Saveznog ureda za nekretnine je vještačenjem procijenio vrijednost predmetne nekretnine na 572.000 EUR, tako da nije formirana prava tržišna vrijednost objekta. Cijena je fiksna i važi samo za Bosnu i Hercegovinu.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 153. sjednici,održanoj 14.06.2011. godine, donijelo Odluku o kupovini objekta za potrebe Veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Berlinu po ponuđenoj cijeni od 572.000 EUR-a, što preračunato u konbertibilne marke iznosi 1.118.735 KM. Za realiziranje kupovine navedenog objekta osigurana su sredstva u proračunu institucija Bosne i Hercegovine za 2010. godinu./kraj