logosrbdeachrvactbosdeac

Utvrđene izmjene i dopune Prijedloga zakona o sprečavanju pranja novca -155. sjednica VMBiH

 Priopćenje, 13.7.2011.  

Vijeće ministara BiH je, na 155. sjednici održanoj danas u Sarajevu,  na prijedlog Ministarstva sigurnosti, većinom glasova utvrdilo, i uputit će u osnovnu parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, koji je usklađen sa zahtjevima i standardima Europske unije u ovoj oblasti.Ovom izmjenom dosadašnji Financijsko-obavještajni odjel Državne agencije za istrage i zaštitu  prerasta u Financijsko-obavještajnu agenciju (FOA) koja će biti središnja financijsko-obavještajna agencija zadužena za poslove otkrivanja i sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.Vijeće ministara BiH imenovat će direktora FOA-e  i njegova zamjenika u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona.

Vijeće ministara BiHje  utvrdilo  Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o financiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora, i Republike Srpske, koju predstavlja Ministarstvo financija RS-a,  i Elektro Doboja d. d. Doboj (izvršna agencija) za 5.390.000,00 eura za projekt Hidroelektrana Cijevna III. Ministarstvo financija i trezora dostavit će prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar financija i trezora. Riječ je o projektu za izgradnju HE Cijevna III na rijeci Bosni, kapaciteta 13,8 MW, kao i o podizanju odgovarajućih bočnih nasipa. Cilj ovog projekta je stvaranje obnovljivih izvora energije, što će doprinijeti održivom ekonomskom rastu BiH te globalnoj zaštiti klime.Predloženi iznos sredstava za financiranje projekta je 55.390.000,00 eura, od čega 5.390.000,00 eura predstavlja grant iz IPA-е, a ostatak su kreditna sredstva. Ova sredstva će biti alocirana na Republiku Srpsku.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o grantu švedskog trust fonda (Projekt zaštite kvalitete voda: Vodovod i kanalizacija Mostar) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u funkciji administratora švedskog trust fonda. Ministarstvo financija i trezora dostavit će prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar financija i trezora. Cilj ovog projekta je poboljšanje kvalitete vode rijeke Neretve putem priključivanja na središnji sustav prikupljanja otpadnih voda, korisnika iz središnjih dijelova doline Mostara i transporta otpadnih voda do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na daljnji tretman. Vrijednost granta je 3.455.747,00 američkih dolara, s alokacijom na Federaciju BiH.    

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva financija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Europe za dodatno financiranje Projekta razvoja zdravstvenog sektora u iznosu od 9,2 milijuna eura.Sredstva su primarno namijenjena za obnovu, rekonstrukciju i izgradnju novih ambulanti. Na Federaciju BiH bit će alocirano 5,5 milijuna eura, a na Republiku Srpsku 3,7 milijuna eura. Ministarstvo financija i trezora, nakon završenih pregovora, dostavit će Vijeću ministara BiH nacrt kreditnog sporazuma i osnove za njegovo zaključivanje, u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvješće o aktivnostima na projektu „Autocesta na Koridoru Vc“ i plan narednih aktivnosti te dalo potporu Ministarstvu komunikacija i prometa da nastavi pripremne aktivnosti, čime će biti ostvareni uvjeti za ubrzanu izgradnju autoceste na Koridoru Vc kroz BiH. Ministarstvo komunikacija i prometa zaduženo je da u okviru svojih nadležnosti  poduzme sve aktivnosti kako bi se nastavile i ubrzale pripreme za izgradnju međudržavnih mostova Svilaj i Gradiška.Ovo izvješće i plan aktivnosti će se dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH, članovima Predsjedništva BiH, predsjedniku i potpredsjednicima Republike Srpske, predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH, Vladi Republike Srpske i Vladi Federacije BiH.   U Izvješću se naglašava da je BiH od 336 km izgradila 37 km autoceste; u tijeku je izgradnja 21 km autoceste, a priprema se izgradnja još 43 km.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog  osnova za zaključivanje Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Europskih zajednica glede „Programa prekogranične suradnje u Jadranskoj regiji“ na osnovi Instrumenta za pretpristupnu pomoć (zajedničko upravljanje). Predlagač, Ministarstvo financija i trezora, dostavit će prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnicu je predložena direktorica Direkcije za europske integracije Nevenka Savić. Opći cilj "Programa prekogranične suradnje u Jadranskoj regiji" je jačanje mogućnosti za održiv razvoj jadranske regije usklađenom Strategijom djelovanja među partnerima. Ukupni doprinos EU-a za financiranje ovog transnacionalnog programa od 2007. do 2011. godine  iznosi 166.490.332,00 eura.Suradnja uključuje promoviranje održivog gospodarskog i društvenog razvoja u pograničnom području, rješavanje zajedničkih izazova u područjima poput ekološke, prirodne i kulturne baštine, javnog zdravstva, te prevencije i suzbijanja organiziranog kriminala, kao i  osiguranje efikasnosti i sigurnosti granica.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Fife i Uefe i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te Nogometnog saveza BiH za Projekt izgradnje trening kampa Nogometnog saveza BiH u Zenici koji će se financirati zajedno s Fifom i Uefom u cilju potpore dugoročnom razvoju nogometa u BiH. Ministarstvo financija i trezora dostavit će prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar financija i trezora. Na ovaj način Fifa i Uefa će Nogometnom savezu BiH dodijeliti financijski doprinos za izgradnju trening kampa u Zenici, i to Fifa 600.000,00 američkih dolara, a Uefa 3.950.000,00 eura.  (Kraj)-Služba za informiranje Vijeća ministara BiH