logosrbdeachrvactbosdeac

Ministar Vrankić otvorio Konferenciju o javnoj unutarnjoj financijskoj kontroli

Priopćenje,11.05.2011.

Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara  BiH i ministar financija i trezora Dragan  Vrankić otvorio je Konferenciju o javnoj unutarnjoj financijskoj kontroli, koja je počela je danas u Sarajevu, u organizaciji Ministarstva financija i trezora BiH i Projekta tehničke pomoći pod nazivom "Podrška uvođenju javne unutarnje financijske kontrole”, a koji financira Europska unija. Javna unutarnja  financijska kontrola, koja obuhvaća unutarnju reviziju i financijsko upravljanje i kontrolu, postavlja važan okvir za provedbu pravne stečevine Europske unije i za stvaranje institucija koje su sposobne kontrolirati korištenje javnih sredstava te na taj način pruža podršku reformi sustava javne uprave, kao jednoj od prekretnica u procesu integracija BiH u Europsku uniju.

Cilj  ove konferencije je podizanje svijesti viših rukovoditelja glede javne interne financijske kontrole, naročito u glede usvojenog zakonodavstva, upravljačke odgovornosti i važnosti javne unutarnje financijske kontrole za proces integracija BiH u EU.

Otvarajući ovu konferenciju ministar Dragan Vrankić je kazao, da je u okviru reformi vezanih uz ispunjavanje obveza koje je BiH preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), u dijelu “Suradnja u području revizije i financijske kontrole“, Vijeće ministara BiH usvojilo dokument "Strategija za provođenje javne unutarnje financijske kontrole u institucijama BiH“, uobičajeno nazvan PIFC strategija te da su dokumente sličnog sadržaja usvojile i entitetske vlade.

-Usvajanjem tih dokumenata BiH stvara temelj za izgradnju sustava na svim razinama vlasti koji će uključiti usvajanje odgovarajućih propisa da bi se razvila unutarnja financijska kontrola u javnom sektoru, funkcionalna i nezavisna unutarnja revizija i nezavisni sustavi vanjske revizije u skladu s međunarodno prihvaćenim standardima kontrole i revizije te metodologijama i najboljim praksama EU, kazao je ministar Vrankić.

Realizacija strategije PIFC-a, kako je istaknuo, podrazumijeva uspostavu organizacijskih struktura u Ministarstvu financija i trezora, kao što je osnivanje Središnje harmonizacijske jedinice i samostalnog Odjela unutarnje revizije, koji, svaki u okviru svojih nadležnosti, predstavljaju poluge za uvođenje zaokruženog koncepta PIFC-a u institucijama BiH.

Dodao je, da je Ministarstvo financija i trezora već okončalo te aktivnosti i da u okvirima svojih nadležnosti snažno podržava funkcioniranje tijela za koordiniranje aktivnosti iz ove oblasti s tijelima na entitetskoj razini.

-Naravno, najveći teret je na Ministarstvu jer se radi o proračunu i o zakonskim obvezama uspostave strukture PIFC-a, ali se mora imati u vidu činjenica da je za uspostavu sistema financijskog upravljanja i uspostavu kontrolnog okvira (FMC) zakonski odgovoran svaki rukovoditelj institucije. Iskustva drugih pokazuju da je uvođenje koncepta financijskog upravljanja i kontrole poželjno koristiti dobre prakse iz ove oblasti, ali i uvažavati specifičnosti svake države, počevši od općeg nivoa razvijenosti, zatim mentaliteta, ustavnog ustrojstva itd., kazao je Vrankić.

Šef Sekcije operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu u Delegaciji EU u BiH Johann Hesse kazao je da je unutarnja financijska kontrola u BiH jedan od elemenata koji EU želi da vidi da dobro funkcionira da bi se prešlo na drugo pitanje i davanje upravljanja fondovima.

- Javna administracija i ministri moraju biti odgovorni za novac koji troše, kazao je Hesse.

Također, Robert de Koning, vođa Tima za PIFC, naglasio je da se radi o ključnom pitanju za Ministarstvo finansija i trezora BiH i da predstavlja osnovu za dobro upravljanje.

Po riječima direktora Središnje jedinice za harmonizaciju Ministarstva financija i trezora BiH Ranka Šakote, ovaj proces mogao bi trajati  pet do sedam godina. (Fena)

Govor ministra Vrankića