logosrbdeachrvactbosdeac

Ured za reviziju institucija BiH izuzet iz Zakona o plaćama u institucijama BiH -148. sjednica VMBiH

Priopćenje,14.4.2011.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je većinom glasova, na  148.sjednici održanoj u Sarajevu,  Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Predlagač, Ministarstvo financija i trezora, dostavit će prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri. Ovim izmjenama i dopunama Zakona prihvaćen je zahtjev Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine da se izuzme iz primjene odredbi Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključenja Sporazuma o grantu u sklopu Državnog programa IPA 2009 za Bosnu i Hercegovinu – Poboljšanje infrastrukture regionalne osnovne transportne mreže u BiH – željeznički transport između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke (EIB), koji će biti dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar financija i trezora. Iznos granta je 9 milijuna eura i bit će alociran na Federaciju BiH i Republiku Srpsku. Krajnji korisnici granta su Željeznice Republike Srpske i Željeznice Federacije BiH. Ovaj grant praktično predstavlja dodatnu potporu projektu poboljšanja prioritetnih dionica željezničke infrastrukture u BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Dodatnog sporazuma o financiranju na Sporazum o financiranju i projektu od 12.10.2009. godine između KfW-a, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora („primatelj“), kao i Republike Srpske, koju zastupa Ministarstvo financija RS, i Grada Banjaluke („projekt - izvršna agencija“) do 980.000,00 eura – Gradski sustav vodoopskrbe i odvođenja otpadnih voda u Banjaluci (komponenta 1: „vodoopskrba“ i komponenta 2: „sustavi za odvodnju otpadnih voda“ („projekt“).  Predlagač, Ministarstvo financija i trezora, dostavit će prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar financija i trezora.Dodatnim sporazumom KfW povećava ranije dodijeljeni iznos granta od 6 milijuna eura za novih 980.000,00 eura, tako da će sada iznositi 6.980.000,00 eura. Cilj je realizacija projekta vodoopskrbe kojim će se unaprijediti životni uvjeti stanovništva u Banjaluci.  

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o kreditu za projekt Modernizacija Univerziteta u Istočnom Sarajevu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora, i Raiffeisen International AG banke. Ministarstvo financija i trezora dostavit će prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar financija i trezora.Zaključivanje ovog sporazuma proizlazi iz Okvirnog sporazuma i Amandmana na Okvirni sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije. Ovim sporazumom u vrijednosti od 7.000.000,00 eura, od čega su kreditna sredstva 5.950.000,00 eura, a grant 1.050.000,00 eura, omogućit će se nabava opreme za Univerzitet Istočno Sarajevo radi unapređenja nastave i osnivanja dvaju istraživačkih cenatra iz oblasti biomedicine i tehnologije hrane i ishrane. Rok otplate kredita je 13,5 godina uz  grejs period od godinu dana./kraj-Služba za informiranje VMBiH