logosrbdeachrvactbosdeac

BiH-CEB:Potpisan sporazum za financiranje Projekta izgradnje Državnog zatvora BiH

Priopćenje,30. 06.2010.

Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH i ministar financija i trezora Dragan Vrankić i  viceguverner Razvojne banke Vijeća Europe Imre Tarafas, potpisali su, danas u Sarajevu, Okvirni financijski sporazum  između Bosne i Hercegovine i  Razvojne banke Vijeća Europe  (CEB) za “Projekt  izgradnje Državnog zatvora BiH“ u vrijednosti 19,3 milijuna eura. Potpisivanju je nazočio i zamjenik ministra pravde Srđan Arnaut.

 

-Bosna i Hercegovina, uz pomoć međunarodne zajednice  svoje napore kontinuirano usmjerava na realiziranju aktivnosti u sektoru reforme pravosudnog sustava. Da bi se osigurala vladavina prava što znači  održao i poboljšao  rad pravosuđa, tužiteljstva i policije na svim razinama u BiH, potrebno je unaprijediti infrastukturu  pravosudnog sustava - izgraditi kapacitete za služenje kazni pritvora i zatvora pri Sudu BIH i Uredu javnog tužitelja. Pritvorske i zatvorske jedinice, koje se nalaze u entititima su zastarjele i ne odgovaraju standardima glede prostora i sadržaja za pritovorene/ zatvorene osobe, kazao je ministar Vrankić, zahvalivši  na pomoći  CEB-u, Delegaciji EK te vladama Švedske i SAD-a, koji raspoloživim fondovima izravno participiraju u ovom projektu. Naglasio je, da CEB subvencionira i kamatne stope za ovaj kredit.


Istaknuvši da je  ovaj projekt, ne samo važan za jačanje kapaciteta zatvora već i za jačanje prava u Bosni i Hercegovini, viceguverner Banke Tarafas je naglasio da je prilagođen i europskim standardima. Naveo je i da   CEB  u BiH angažiran s  oko 21 milijun eura u zdravstvu, 125 milijuna eura pomoći  za mala i srednja poduzeća i razvoj malih općina te s ukupno 16 milijuna eura za državne grantove.


U   financiranju Projekta  izgradnje Državnog zatvora BiH, ukupne vrijednosti 39,6 milijuna  eura,   proračun  BiH sudjeluje  s 6,77 miljuna  eura, a projekt   je  uvršten u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za period od 2010.-2012.godine.  Projekt se koofinancira i sredstvima  donatora u ukupnoj vrijednosti  11 milijuna eura – Delegacija Europske komisije - IPA fond za 2009. godina - 4 (četiri) milijuna eura;  SIDA i  Američka vlada - 2,95  milijuna eura,  Kraljevina Nizozemska - 3,9 milijuna eura, Svjetska banka IPF fond - 2,64  milijuna eura.


Kompletan iznos zajma je alociran na Bosnu i Hercegovinu a konačan rok završetka projekta je 31. prosinca 2012.godine.  Otplata je u 30 polugodišnjih rata tijekom 20 godina, s grace periodom od pet godina.