logosrbdeachrvactbosdeac

Kredit za Projekt Opremanje kantonalne bolnice u Orašju - 125.sjednica VMBiH

Priopćenje, 24.06.2010.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora, i UniCredit Bank Austrija AG za Projekt „Opremanje kantonalne bolnice u Orašju“. Ministarstvo financija i trezora dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju  proceduru, a za potpisnika Sporazuma u ime BiH predložen je ministar Dragan Vrankić. Radi se o beskamatnom kreditu od 1.980.000,00 eura, s grace periodom od četiri godine i rokom otplate od 12,5 godina. Sredstva su namijenjena za nabavu opreme  koja će omogućiti kvalitetnije pružanje zdravstvenih usluga građanima.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Dopune broj 2 financijskog Sporazuma kojim se provodi državni program za Bosnu i Hercegovinu u okviru IPA komponente za pomoć u tranziciji i izgradnji institucija za 2007. godinu. Predlagatelj, Ministarstvo financija i trezora, dostavit će prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnicu je predložena direktorica Direkcije za europske integracije BiH Nevenka Savić.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, koju je pripremilo Ministarstvo financija i trezora u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH.