logosrbdeachrvactbosdeac

EBRD važan partner za pokretanje novih investicija u BiH

Priopćenje, 14. 09. 2021.

Bevanda - Heilbronn 14 09 - MZamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda razgovarao je danas s potpredsjednikom Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Pierre Heilbronnom o realizaciji projekata koje ova banka financira u BiH.  

Ministar Bevanda, koji je guverer BiH u EBRD-u, naglasio je kako ova banka financira vodeće infrastrukturne projekte u BiH, te je nezaobilazan faktor u pokretanju novih investicija.

Sugovornici su naglasili dosadašnju uspješnu suradnju EBRD-a i BiH, uz opredjeljenje da ona bude nastavljena i ubuduće što će biti regulirano novom strategijom razvoja za BiH koja se tek priprema i određuju se prioriteti djelovanja gdje energetski sektor ima značajnu ulogu.

Ministar Bevanda je naglasio kako je Bosna i Hercegovina podržala sve aktivnosti u cilju smanjenja emisija ugljika i strategiju djelovanja u sferi klimatskih promjena.

 „Početni položaji zemalja članica su nejednaki jer se BiH, kao i mnoge zemlje u razvoju, najvećim dijelom oslanja na ugalj kada je riječ o proizvodnji električne energije. Cijenimo potporu EBRD-a u projektima zaštite okoliša i nastojimo prijeći na alternativne energente, ali trenutno imamo visok stupanj uporabe uglja i trebat će nam prijelazni period da ga izbacimo iz proizvodnje što bi značilo i veću uporabu plina “, istaknuo je Bevanda.  

Sugovornicu su se složili u ocjeni da  održivi razvoj u BiH zahtjeva mnogo veći fokus na razvoj privatnog sektora što bi trebao biti jedan od priorteta nove strategije EBRD-a za BiH.

Ministar Bevanda se zahvalio vodstvu EBRD-a  za njihove aktivnosti koje su pomogle u razvoju svih dijelova BiH jer je trenutno je u postupku zaključivanja 18 sporazuma sa EBRD-om. , te naglasio da nijedan projekt nije zaustavljen u Ministarstvu financija i trezora BiH.

„Očekujem da će institucije BiH nastaviti rad u punom kapacitetu pa u Ministarstvu financija i trezora činimo sve da obavimo svoj dio posla kada su u pitanju ovi važni projekti EBRD-a i tu nema zastoja. Međutim, nužno je provesti procedure u svim nadležnim institucijama“, naglasio je ministar Bevanda.

Potpredsjednik Helbronn naglasio je da je EBRD pružila značajnu potporu u finaciranju projekata koji su pomogli saniranju posljedica pandemije Covid 19 te istaknuo da je nužno nastaviti ove aktivnosti.

Sastanku je nazočila i direktorica EBRD-a u BiH Manuela Naessl.