logosrbdeachrvactbosdeac

Projekt o pripremama za izradu Proračuna za građane

Priopćenje, 29. 5. 2020.

fokus grupaMPredstavnici Ministarstva financija i trezora BiH sudjelovali su 27. i 28. svibnja 2020. godine u radu on-line fokus skupina što je dio metodologije za provođenje analize za pripremu Proračuna za građane.
Cilj fokus skupine bio je prikupljanje informacija za pripremu takozvanih SWOT i PESTLE analiza za pripremu Proračuna za građane za Ministarstvo financija i trezora BiH.

Na ovim fokus skupinama, osim službenika Ministarstva financija i trezora BiH, sudjelovali su predstavnici, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva obrane BiH, Ministarstva pravde BiH, Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH, Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT i Udruženja građana Tender. 

Tijekom fokus skupina dobijeni su korisni savjeti koji će biti korišteni u procesu pripreme Proračuna za građane za Ministarstvo financija i trezora BiH.
Fokus grupe su održane u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji u ime vlada SR Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva provodi njemački GIZ u suradnji sa Agencijom za razvoj poduzeća EDA.