logosrbdeachrvdeacbosact

Vijesti

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Ministarstvo financija i trezora: Obveznice po zakonu i u roku

 

 Saopćenje 29.02.2008.

 
Nikakvog pomicanja rokova niti bilo kakvog drugog zastoja neće biti u ispunjavanju zakonske  i ustavne obveze Ministarstva  financija i trezora kada su obveznice  po osnovu stare devizne  štednje u pitanju.
Ministarstvo   sve vrijeme radi  poštujući  zakone kao i odredbu Ustavnog suda BiH iz 2005.godine  o nadležnosti   države BiH   a to je  da je BiH odgovorna za uspostavu jedinstvenog okvira za izmirenje duga prema svim građanima, na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine   po osnovu  stare devizne štednje. Ministarstvo   je  pred  Ustavnim sudom BiH pokrenulo  pitanje     usuglašenosti zakonodavstva Republike Srpske  sa zakonodavstvom Bosne i Hercegovine
.

Izmjene Zakona o administrativnim taksama - I. dio 5.sjednice VMBiH

Saopćenja ( 28.03.2007 )

    

Peta sjednica Vijeća ministara BiH danas poslijepodne je prekunuta zbog nedostatka kvoruma. Pojedini ministri morali su napustiti sjednicu zbog ranije preuzetih obaveza.

Vijeće ministаrа BiH је utvrdilо Priјеdlоg zаkоnа о izmјеni Zаkоnа о аdministrаtivnim tаksаmа. Prеdlаgаč, Мinistаrstvо finаnsiја i trеzоrа, uputićе Priјеdlоg zаkоnа u dаljnju prоcеduru Pаrlаmеntаrnој skupštini BiH.

Vijeće ministаrа BiH је dоnijelо Оdluku о visini nаknаdе zа prеhrаnu u tоku rаdа u instituciјаmа Bоsnе Hеrcеgоvinе, čiјi је prеdlаgаč Мinistаrstvо finаnsiја i trеzоrа.
Vijeće ministаrа BiH је dоnijelo Оdluku о visini dnеvnicа zа službеnа putоvаnjа u instituciјаmа Bоsnе i Hеrcеgоvinе, čiјi је prеdlаgаč Мinistаrstvо finаnsiја i trеzоrа.

Vijeće ministаrа BiH rаzmоtrilо је priјеdlоg mјеrа zа vilu «Аurоrа» Тrstеnо – Hrvаtskа kоје је prеdlоžilо Prаvоbrаnilаštvо Bоsnе i Hеrcеgоvinе, rеаlizаciја zаključkа 128. sјеdnicе Vijeća ministаrа BiH. Zаdužеnо је Мinistаrstvо finаnsiја i trеzоrа BiH dа аngаžuје vјеštаkе grаđеvinskе i gеоdеtskе strukе sа listе stаlnih sudskih vјеštаkа BiH, rаdi prоcјеnе vriјеdnоsti rаdоvа zа dоvоđеnjе оbјеktа u funkciјu prоcјеnе tržišnе vriјеdnоsti оbјеktа i zеmljištа. Zaduženo Ministarstvo finansija i trezora da pronađe mogućnosti čuvanja i obezbjeđenja vile «Aurora».

O dugu za isporučeni ruski gas - 4. sjednica VMBiH

Saopćenja ( 22.03.2007 )

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju i predložene zaključke Ministarstva finansija i trezora o načinu obezbjeđenja sredstava za nesmetano servisiranje obaveza po kreditima odobrenim od Svjetske banke (IDA) br. 38970 (TF 24034), 29030 i 30290.
         
Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Ministarstva finansija i trezora BiH, kojom je podržan projekt «Sistem odsumporavanja dimnih gasova u TE Ugljevik».


Vijeće ministara BiH usvojilo je izvještaj Ministarstva finansija i trezora u vezi reprograma obaveza po Japanskoj donaciji po projektima «2KR i NON PROJECT – AID» od 1996-2000 sa oredloženim zaključcima.Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju o radu Komisije za utvrđivanje stvarnog iznosa duga za isporučeni ruski gas, čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora. Zaključeno je da se organizuje sastanak sa predsjedavajućim Vijeća ministara, entitetskim premijerima i državnim ministrom finansija i resornim entitetskim ministrima, kako bi se ovo pitanje definitivno razriješilo.

Ugovor s EIB za obnovu puteva u FBIH - 50 milona eura

Saopćenja ( 26.03.2007 )

  

Ministar finansija i trezora BiH Dragan Vrankić i šef Odsjeka za zapadni Balkan Evropske investicione banke Massa Bernucci potpisali su u Sarajevu Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB) -Projekt rehabilitacije puteva u Federaciji BiH. Iznos kredita je 50 miliona eura sa alokacijom cijelog iznosa na Federaciju BiH. Ovim kreditom finansirat će se projekt rehabilitacije i unapređenje cesta u ukupnoj dužini od 1184 kilometra na 109 dionica.

Rok vraćanja kredita je 18 godina, uključujući grejs period od šest godina od povlačenja prve tranše i povoljnu EURIBOR/ LIBOR kamatu. Plan je realizirati investiciju u narednih pet godina.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 100 miliona eura, od čega je kredit EIB-a 50 miliona eura, vlastito učešće 1,8 miliona eura uz kofinansiranje koje obezbjeđuju druge međunarodne finansijske institucije u vrijednosti od 48,2 miliona eura.

Ministar finansija i trezora i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Dragan Vrankić pozdravio je potpisivanje Ugovora i naglasio da ovaj projekt pomaže stvaranje ambijenta u oblasti transporta za uključivanje Bosne i Hercegovine u evropsku porodicu.

- Bosna i Hercegovina nije prezadužena država i mi imamo kapaciteta za nove investicije koje će osigurati boljitak svim građanima u BiH. Mi moramo znati upravljati projektima i zato državna administracija mora biti efikasnija-rekao je ministar Dragan Vrankić.

Istaknuvši zadovoljstvo potpisanim Ugovorom, predstavnik EIB-a Massa Bernucci najavio je daljnju pomoć ove banke bh. vlastima i izrazio spremnost za finansijsku podršku novim projektima vezanim za putnu komunikaciju, uključujući i izgradnju autoceste na Koridoru 5c, kao i projekt vezan za elektrifikaciju željeznica u BiH. Podsjetio je da je prošle godine u oblasti putne mreže potpisan ugovor sa Vladom Republike Srpske i naglasio da je ukupna vrijednost ovih projekata u FBiH i RS 180 miliona eura i odnose se na 170 putnih dionica u Bosni i Hercegovini.

Ministar Vrankić u Beču potpisao tri sporazuma

Saopćenja ( 20.03.2007 )

 

Ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Dragan Vrankić i izvršni direktor Bank Austria Creditanstalt AG dr. Angelo Rizzuti potpisali su danas u Beču dva kreditna sporazuma za realiziranje projekata izgradnje vodovodnog i kanalizacionog sistema Općine Gradiška te izradu i izgradnju postrojenja za preradu vode za piće u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

Sporazumom o izgradnji vodovodnog i kanalizacionog sistema Općine Gradiška je ugovoren iznos kredita od pet miliona eura s rokom otplate od 15,5 godina, uz grace period od šest godina i iznimno povoljnu kamatu u visini od 0,55 %.

Kreditni sporazum, kojim se finansira izrada i izgradnja postrojenja za preradu vode za piće u Brčko distriktu BiH, vrijedan je 4.961.979,00 eura uz grace period od 5 godina i rok otplate od 14,5 godina.
Riječ je o beskamatnom kreditu, koji prate niski servisni troškovi.

Potpisivanje ovih kreditnih sporazuma je proizašlo iz Okvirnog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o finansijskoj saradnji, koji je potpisan 30. marta 2006. godine.

Tokom današnjeg boravka u Beču, ministar Dragan Vrankić i generalni direktor OPEC Fonda za međunarodni razvoj Suleiman J. Al-Herbish u sjedištu OPEC Fonda su razgovarali o budućoj saradnji i potpisali Kreditni sporazum za realiziranje Projekta unaprjeđenja ruralnog poduzetništva između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj. Uz unapređenje održivog rasta ruralnih preduzeća, ovaj projekat će stvoriti uslove za otvaranje novih radnih mjesta.
Iznos kredita je 5,95 miliona američkih dolara sa alokacijom cijelog iznosa na Federaciju BiH. Otplata kredita će se izvršiti u 30 polugodišnjih rata, počevši od 15. septembra 2011. godine (završetak grace perioda) i kamatnu stopa 3,25 %. Za provedbu projekta je zaduženo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva preko Jedinice za koordiniranje projekata u poljoprivredi.
Ukupna vrijednost Projekta unapređenja ruralnog poduzetništva u BiH je 24,5 miljuna američkih dolara od čega 5,95 milijuna američkig dolara OPEC; 12,62 miliona američkih dolara IFAD; vlastito učešće 2,25 miliona američkih dolara; projektni korisnici-farmeri 2,02 miliona američkih dolara; kao i sudioničke finansijske institucije 1,65 miliona američkih dolara.