logosrbdeachrvdeacbosact

Članci

Projekat ''Razvoj kapaciteta u ministarstvima finansija na nivou BiH i na entitetskom nivou za efikasno upravljanje javnim investicijama''

 

 

1.1. Ukratko o projektu

 

1.2. Okrugli sto - Upravljanje javnim finansijama u BiH

1.2.1. Održan okrugli sto Upravljanje javnim finansijama u BiH
1.2.2. Nacrt dnevnog reda
1.2.3. Koncept nota
1.2.4. Mapa procesa (dostupno samo na bosanskom  jeziku)
1.2.5. Pravila i principi (dostupno samo na bosanskom  jeziku)
1.2.6. PIP-DIP Project Brief (dostupno samo na engleskom jeziku)
1.2.7. SPFM input RT Public Fin Mgmt (dostupno samo na engleskom jeziku)
1.2.8. SNPP Brief (dostupno samo na engleskom jeziku)
1.2.9. PFM_input (dostupno samo na engleskom jeziku)
1.2.10. Strengthening PDM in BiH_Projects_Synopsis_Dec_2013_BP (dostupno samo na engleskom jeziku)
1.2.11. ILDP_input_RT_Public_Fin_Mgmt (dostupno samo na engleskom jeziku)
1.2.12. EUDECEB - Background for RTM, Status, and Factsheet (dostupno samo na engleskom jeziku)
1.2.13. Zapisnik sa Okruglog stola Upravljanje javnim finansijama u BiH

 

1.3. Održane obuke

1.3.1. Održane obuke 2013.

1.3.1.1. Održane obuke
1.3.1.2. IP obrazac - Poglavlje I
1.3.1.3. IP Obrazac -Poglavlja II-V + Logički okvir
1.3.1.4. IP Obrazac -Poglavlje VI  (dostupno samo na hrvatskom jeziku)


1.3.2. Održane obuke 2014.

1.3.2.1. Održane obuke
1.3.2.2. Ciljevi treninga i ključne oblasti

 

1.4. Odluka o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („SL. glasnik BiH“, br.62/14)