logosrbdeachrvdeacbosact

Ministar Bevanda u ime BiH potpisao Konvenciju iz oblasti poreske politike

Saopćenje, 30. 10. 2019.

IMG 0756m

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda potpisao je danas u ime BiH Multilateralnu konvencija za implementaciju mjera u okviru sporazuma o izbjegavanja dvostrukog oporezivanja za sprečavanje erozije porezne osnovice i prenošenja profita (MLI).

Ministar Bevanda, koji je dokument o pristupanju potpisao u prisustvu predstavnika Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj /OECD/ Maikela Eversa, naglasio je da je ovo dobar korak ka sprečavanju poreznih zloupotreba i preuzimanju općih standarda u ovoj oblasti.

On je pojasnio da se ovom konvencijom namjeravaju otkloniti propusti u međunarodnim poreskim pravilima, odnosno zloupotrebe postojeće mreže sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja zbog kojih su nastajali znatni gubici u globalnim prihodima od poreza na dobit.

Ministar Bevanda naglasio je da je prije pristupanja Konvenciji osigurana suglasnost oba entiteta jer su izravni porezi u njihovoj nadležnosti.

Konvencija je u novembru 2016. godine usaglašena u Parizu, a Vijeće ministara donijelo je potrebne odluke i zaključke da bi i BiH postala dio Globalnog foruma o transparentosti i razmjeni informacija u poreske svrhe.