logosrbdeachrvdeacbosact

Fiskalni poslovi

Sektor za fiskalne poslove


U Sektoru za fiskalne poslove osnivaju se tri unutrašnje organizacione jedinice, i to:

a)    Odsjek za fiskalnu politiku,
b)    Odsjek za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja,
c)    Odsjek za porezne evidencije, statistiku, registre i informacioni sistem.

U Sektoru za fiskalne poslove obavljaju se sljedeći poslovi: poslovi koji proizlaze iz Ustava Bosne i Hercegovine, zakona i međunarodnih standarda; priprema prednacrta, nacrta zakona i drugih propisa kojima se regulišu javni prihodi i rashodi generalne vlade (država, entiteti, Distrikt Brčko, kantoni, gradovi, općine, te vanproračunska potrošnja – fondovi u entitetima, kao i prihodi Direkcije za ceste), odnosno prihodi iz sfere fiskalne nadležnosti Bosne i Hercegovine, a naročito prihodi iz Zakona o administrativnim taksama, kao i drugi prihodi i rashodi u skladu sa postojećom zakonskom regulativom; praćenje primjene i izvršavanje propisa iz ove oblasti; praćenje, analiza i priprema informacija vezanih za javne prihode i javne troškove, odnosno kompiliranje, distribuciju i objavljivanje konsolidovanih općih vladinih fiskalnih podataka – razvijanje makroekonomskog okvira fiskalne politike kroz unapređenje fiskalne statistike, vršenje makroekonomskih istraživanja i prognoza, fiskalnih analiza i projekcija; praćenje realizacije međudržavnih ugovora – sporazuma iz domena fiskalne politike; predlaganje mjera fiskalne politike za Bosnu i Hercegovinu; utvrđivanje načela, praćenje provedbe porezne politike i taksi, vršenje poslova iz nadležnosti Ministarstva u oblasti indirektnih poreza (carina i PDV-a), analiza efekata i predlaganje mjera u funkciji kreiranja optimalne razine poreznog opterećenja sa stanovišta utjecaja poreza na privredna kretanja, praćenje kretanja u razvoju poreznih sistema zemalja u tranziciji i zemalja članica OECD-a i EU-a; davanje prijedloga za dogradnju poreznog sistema (uvođenje novih poreznih oblika, smanjenje ili povećanje poreznih stopa, uvođenje poreznih olakšica i oslobađanja i sl.), te praćenje i davanje prijedloga za dogradnju bankarskih propisa koji se odnose na funkcionisanje Centralne banke BiH.


Pomoćnik ministra:  Milenko Lekić 

Tel + 387 33 254 257, fax + 387 33 442 659; 254 291
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
71000 Sarajevo.ul.Maršala Tita 9a.