logosrbdeachrvdeacbosact

Saradnja BiH i UN-a uspješna i neupitna

Saopćenje, 7.9. 2021.

bevanda-unMZamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda danas je održao on-line sastanak sa regionalnom direktoricom Ujedinjenih naroda (UN) za Europu i centralnu Aziju Gwi Yeop Son i njenim saradnicima.

Tokom sastanka naglašena je važnost osnivanja i daljeg nastavka rada Zajedničkog upravnog odbora UN-a  i BiH, gdje je ministar Bevanda bio supredsjedatelj i dao značajan doprinos u postizanju saglasnosti kod usvajanja Okvira za realizaciju ciljeva održivog razvoja iz Agende u BiH, uključujući i napore na jačanju infrastrukture za finansiranje ciljeva održivog razvoja u BiH, zajedno s agencijama UN-a u BiH.

Sagovornici su naglasili značaj usvajanja Okvira saradnje za održivi razvoj UN-a u BiH za razdoblje 2021.-2025. godine i potrebi imenovanja novog Zajedničkog upravnog odbora te se osvrnuli na nove uslove rada zbog pandemije virusa Covid 19.  

Ministar Bevanda objasnio je na koji način je Vijeće ministara odobrilo pomoć u borbi protiv Covida 19  iz prošlogodišnjeg budžeta koja je usmjerena za kliničke centre i druge institucije u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu.

Direktorica Son bila je zainteresovana za finansijsku situaciju na razini BiH kako bi se adekvatno  moglo odgovoriti na posljedice pandemije Covid-19 te je ministar Bevanda naglasio kako Budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu nije usvojen.

„Budžet za ovu godinu dobio je podršku u prvom čitanju na sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, ali od jula nije bilo sjednica. Također, imamo situaciju da odluka o privremenom finansiranju ističe s posljednjim danom ovog mjeseca. Očekujem da ćemo prevazići političke probleme i nastaviti normalan rad u institucijama“, naglasio je ministar Bevanda.

Sagovornici su se složili da je nužno nastaviti rad na provođenju socioekonomskih reformi jer su one ključne za život stanovnika BiH u čemu su programi UN-a nezaobilazan faktor napretka.  

Sastanku je prisustvovala i rezidentna koordinatorica UN-a za BiH Ingrid  Macdonald sa saradnicima.