logosrbdeachrvdeacbosact

Za integrisano upravljanje koridorom rijeka Save i Drine 30 miliona eura

Saopćenje, 10. 12. 2020.

Bevanda 2605Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda potpisao je danas sa šefom Ureda Svjetske banke u BiH Emanuelom Salinasom ugovor o zajmu u vrijednosti 30 miliona eura namjenjenih za intergrisano upravljanje koridora rijeka Save i Drine.

Međunarodna banka za obnovu i razvoj na ovaj način podržala je Program integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine, koji će se provoditi u tri faze, a regionalnog je karaktera jer uz BiH obuhvata područje Crne Gore i Srbije.

Ministar Bevanda naglasio je da je riječ o važnom i složenom projektu koji ima za cilj zaštitu životne sredine, ali i zaštatitu od poplava te unapređenja plovnog puta deminiranjem desne obale koridora rijeke Save.

„Važnost ovog projekta je i u regionalnoj saradnji koja nam je u ovom segmentu potrebna što smo najbolje vidjeli kada su bile poplave. Moramo se okrenuti zaštiti životne sredine i ulaganjima u naše prirodne potencijale“, istaknuo je ministar Bevanda.

Prema uvjetima iz ovog ugovora o zajmu sredstva u iznosu 30 miliona eura bit će alocirana na Republiku Srpsku uz rok otplate od 32 godine i sedam godina grejs perioda.

Ministar Bevanda izrazio je zahvalnost Svjetskoj banci koja pruža podršku kako u konsultantskim poslovima, tako i finansiranju projekata koji doprinose boljem kvalitetu života građana BIH.

Ugovor je potpisan korespodentno, bez uobičajenih ceremonija, zbog epidemioloških mjera koje su preduzete u sprečavanju virusa Covid -19.