20.6.2022

Rješenje - 01-12-1-11/22

9.6.2022

Rješenje - 01-12-1-10/22

9.6.2022

Rješenje - 01-12-1-9/22

31.5.2022

Rješenje - 01-12-1-8/22

4.5.2022

Izjašnjenje o žalbi Rifada Tirka 01-12-1-7/22

28.4.2022

Rješenje - 01-12-1-6/22

13.4.2022

Rješenje - 01-12-5-5/22

4.4.2022

Rješenje - 01-12-1-4/22

29.3.2022

Rješenje - 01-12-1-3/22

10.2.2022

Rješenje - 01-12-1-2/22