6.10.2011

-Izmjena

22.1.2010

Strategija za sprovođenje javne interne finansijske kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine

4.1.2010

Politika plaća u institucijama Bosne i Hercegovine za period 2007. - 2010. godina

24.1.2008

Informacija o visini prosječne plate za 2007. godinu

22.3.2007

Akcioni plan unaprijeđenja primjene standarda i kodeksa u računovodstvu i reviziji

1.2.2007

Informacija o visini prosječne neto plate za 2006. godinu

25.1.2007

Preporuka za pripremu i vrednovanja ponuda po javnim nabavkama

12.1.2007

Evidentiranje nabavke, prodaje i rashodovanje stalnih sredstava

7.12.2006

Informacija o visini prosječne neto plate za 2005. godinu

6.1.2005

Ispravke i primjena izmijenjenih konta analitičkog kontnog plana