1.4.2022

Obrazac broj 1. Sistematizacija radnih mjesta -dostupno samo na hrvatskom jeziku

16.3.2022

Instrukcija o objavljivanju informacija na web stranici Ministarstva finansija i trezora BiH

10.2.2022

Komunikacijska strategija Ministarstva finansija i trezora BiH (dostupno na srpskom jeziku)

10.2.2022

Izvještaj o provođenju Plana integriteta Ministarstva finansija i trezora BiH

1.12.2021

Pravilnik o financijskom izvještavanju institucija BiH

26.11.2021

Pravilnik o računovodstvu s računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija BiH

23.8.2021

Godišnje finansijsko izvješče o izvršenju budžeta MFiT za 2020. godinu

22.8.2021

Izvještaj o radu Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (dokument dostupan na hrvatskom jeziku)

21.8.2021

Program rada Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (dokument dostupan na hrvatskom jeziku)

16.8.2021

Godišnje finansijsko izvješće o izvršenju budžeta MFT BiH za 2019. godinu