5.7.2017

Zahtjevi za dodjelu sredstava iz budžeta za 2018. godinu – INSTRUKCIJA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 2

27.1.2017

Instrukcija za budzetske korisnike broj 1 (priprema Dokumenta okvirnog budzeta institucija BiH za period od 2018. do 2020.godine)

5.1.2017

Instrukcije o ostvarivanju prava korisnika iz tekuće rezerve za 2017. godinu

5.1.2017

Instrukcija za prestrukturisanje rashoda budžetskih korisnika za 2017. godinu

1.12.2016

Priručnik o programskom budžetu institucija BiH (dostupno samo na hrvatskom jeziku)

31.10.2016

Instrukcija o načinu i pravilima provođenja javnog nadmetanja – licitacije za prodaju motornih vozila budžetskih korisnika institucija Bosne i Hercegovine

20.10.2016

Instrukcija o donaciji, odnosno ustupanju stalnih sredstava između budžetskih korisnika, te doniranju stalnih sredstava eksternim korisnicima

29.6.2016

Zahtjevi za dodjelu sredstava iz budzeta za 2017.godnu – instrukcija za budžetske korisnike broj 2

28.1.2016

Instrukcija za budžetske korisnike br. 1 (priprema Dokumenta okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2017. do 2019. godine) i budžetskog kalendara za pripremu budžeta institucija BiH za 2017. godinu tokom 2016. godine

27.1.2016

Procedure o prestrukturisanju rashoda budžetskih korisnika za 2016. godinu