17.6.2009

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za godišnji odmor i plaćeno odsustvo u institucijama BiH

17.6.2009

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu po osnovi jubilarnih nagrada u institucijama BiH

17.6.2009

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na otpremninu prilikom odlaska u penziju u institucijama Bosne i Hercegovine

17.6.2009

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za porodiljsko odsustvo u institucijama BiH

17.6.2009

Odluka o načinu i potupku ostvarivanja prava na naknadu državnih službenika za obavljanje poslova drugog radnog mjesta u institucijama Bosne i Hercegovine

17.6.2009

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za bolovanje u institucijama Bosne i Hercegovine

17.6.2009

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za vrijeme produženog radnopravnog statusa izabranih lica i imenovanih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

2.4.2009

Odluka o kriterijumima za utvrđivanje dodatka na platu na osnovu obavljanja složenijih informatičko-aplikativnih poslova u institucijama Bosne i Hercegovine

26.3.2009

Odluka o načinu i postupku ostavrivanja prava na regres za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine

26.3.2009

Odluka o načinu i potupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju smrti zaposlenog u institucijama Bosne i Hercegovine