18.4.2012

Odluka o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tokom rada

18.4.2012

Odluka o usvajanju politike plata i naknada u institucijama Bosne i Hercegovine za period 2011-2014. godine

30.3.2012

Odluka o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period april-juni 2012. godine

10.1.2012

Odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar-mart 2012. godine

21.12.2011

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na naknadu za službeno putovanje

21.12.2011

Odluka o izmjeni Odluke o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenima u institucijama BiH

21.12.2011

Odluka o dopuni Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za vrijeme produženog radnopravnog statusa izabranih lica i imenovanih zvaničnika u institucijama BiH

9.11.2011

Odluka o izmjeni odluke o kriterijima za utvrđivanje novčane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim tijelima iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine

26.10.2011

Metodologija za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda