logosrpacthrvdeacbosdeac

Упутства

Упутства

 

Упутство о начину покретања поступка заједничког договарања у складу с уговорима о избјегавању двоструког опорезивања који су на снази у Босни и Херцеговини (доступно на хрватском језику)

Упутство о подношењу захтјева за тумачење међународног споразума о избјегавању двоструког опорезивања (доступно на хрватском језику)

Обавјештење за физичка и правна лица у вези са овјеравањем пореских образаца других држава и издавањем потврда о резидентности

01.07.2013. године

Министарство финансија и трезора БиХ 21.06.2013. године упутило је ентитетским министарствима финансија и Дирекцији за финансије Брчко Дистрикта обавјештење да ће у другој половини 2013. године запримљене захтјеве странака у вези са овјеравањем пореских образаца других држава и издавањем потврда о резидентности упућивати пореским управама као надлежним органима.