logosrpacthrvdeacbosdeac

Фискална политика

Фискална политика

 

Тумачење у  вези сa  порезом по одбитку за кредите Европске банке за обнову и развој

Европска банка за обнову и развој је међународна финансијска институција чија је чланица и Босна и Херцеговина.

Генерални услови ЕБРД, члан  53. Изузеци од опорезивања у ставу 1. утврђују да ће  у оквиру властитих званичних активности Банке, њезина имовина, власништво и приход бити изузети од свих директних пореза. У директне порезе спада и камата на кредите и по основу тога она се не опорезује у земљи у којој настаје.

Исправа о прихватању чланства Босне и Херцеговине у Европској банци за обнову и развој је потписана у Сарајеву, 30.марта 1996. године. Тиме су стечене привилегије за кориштење средстава за обнову и развој по повољним, концесионалним увјетима,  а преузете обавезе, које произлазе из Генералних услова ЕБРД, на које се позива у  Преамбули сваког Уговора који потписује корисник кредита,   самим тим  су саставни дио Уговора и обавеза за  спровођење од стране земље чланице ЕБРД.