logosrpacthrvdeacbosdeac

Фискални послoви

Сектор за фискалне послове

 

У Сектору за фискалне послове оснивају се три унутрашње организационе јединице, и то:

a) Одсјек за фискалну политику,
b) Одсјек за избјегавање двоструког опорезивања,
c) Одсјек за порезне евиденције, статистику, регистре и информациони систем.

У Сектору за фискалне послове обављају се сљедећи послови: послови који произлазе из Устава Босне и Херцеговине, закона и међународних стандарда; припрема преднацрта, нацрта закона и других прописа којима се регулишу јавни приходи и расходи генералне владе (држава, ентитети, Дистрикт Брчко, кантони, градови, општине, те ванпрорачунска потрошња – фондови у ентитетима, као и приходи Дирекције за цесте), односно приходи из сфере фискалне надлежности Босне и Херцеговине, а нарочито приходи из Закона о административним таксама, као и други приходи и расходи у складу са постојећом законском регулативом; праћење примјене и извршавање прописа из ове области; праћење, анализа и припрема информација везаних за јавне приходе и јавне трошкове, односно компилирање, дистрибуцију и објављивање консолидованих општих владиних фискалних података – развијање макроекономског оквира фискалне политике кроз унапређење фискалне статистике, вршење макроекономских истраживања и прогноза, фискалних анализа и пројекција; праћење реализације међудржавних уговора – споразума из домена фискалне политике; предлагање мјера фискалне политике за Босну и Херцеговину; утврђивање начела, праћење провођења порезне политике и такси, вршење послова из надлежности Министарства у области индиректних пореза (царина и ПДВ-а), анализа ефеката и предлагање мјера у функцији креирања оптималне разине порезног оптерећења са становишта утјецаја пореза на привредна кретања, праћење кретања у развоју пореских система земаља у транзицији и земаља чланица OECD-а и ЕУ-а; давање приједлога за доградњу порезног система (увођење нових пореских облика, смањење или повећање пореских стопа, увођење пореских олакшица и ослобађања и сл.), те праћење и давање приједлога за доградњу банкарских прописа који се односе на функционисање Централне банке БиХ.

Помоћник министра:  Миленко Лекић 

Тел + 387 33 254 257, фаx + 387 33 442 659; 254 291
имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
71000 Сарајево.ул.Маршала Тита 9a.