logosrpacthrvdeacbosdeac

Пројекат о припремама за израду Буџета за грађане

Саопштење, 29. 5. 2020.

fokus grupaMПредставници Министарства финансија и трезора БиХ учествовали су 27. и 28. маја 2020. године у раду фокус група што је дио методологије за провођење анализе за припрему Буџета за грађане.
Циљ фокус групе је био прикупљање основних информација за припрему такозваних SWOT и PESTLE анализа за припрему Буџета за грађане за Министарство финансија и трезора БиХ.

На овим фокус групама, осим службеника Министарства финансија и трезора БиХ, учествовали су представници, Министарства иностраних послова БиХ, Министарства комуникација и промета БиХ, Министарства за људска права и избјеглице БиХ, Министарства цивилних послова БиХ, Министарства одбране БиХ, Министарства правде БиХ, Дирекције за економско планирање БиХ, Канцеларије координатора за реформу јавне управе БиХ, Удружења економиста Републике Српске SWOT и Удружења грађана Тендер. 

Током фокус група добијени су корисни савјети који ће бити коришћени у процесу припреме Буџета за грађане за Министарство финансија и трезора БиХ.
Фокус групе су одржане у оквиру Програма јачања јавних институција у БиХ који у име влада СР Њемачке и Велике Британије проводи њемачки ГИЗ у сарадњи са Агенцијом за развој подузећа ЕДА.