logosrpacthrvdeacbosdeac

Одржан 5. састанак високих представника земаља насљедница бивше СФРЈ

Саопштење, 14. 11. 2019.

IMG-52926b08933c33625c651ce8c1ff46fa-V-01Замјеник министра финансија и трезора БиХ и члан Сталног заједничког одбора високих представника држава насљедница бивше СФРЈ Мирсад Жуга учествовао је на 5. сједници Сталног заједничког одбора високих представника држава насљедница бивше СФРЈ која је одржана јуче у Загребу.

Сврха састанка била је преглед стања проведбе Споразума о питањима сукцесије. Високи представници су разговарали о свим анексима Споразума, размотрили препоруке с претходног састанка и сложили се да је хитно потребан наставак рада у заједничким одборима за сваки анекс. Делегација БиХ залагала се за досљедну и ефикасну имплементацију Споразума о сукцесији од стране свих држава насљедница бивше СФРЈ, испуњавање обавеза из Споразума у доброј вјери и наставак дијалога између високих представника.

У оквиру расправе о питању „мјешовитих банака“, делегација БиХ је истакла неминовност да Република Србија достави податке о начину утрошка средстава депозита мјешовитих банака како би се на основу тога могли дефинисати модалитети за компензацију. Договорено је да ће Словенија настојати да до краја године организује други састанак Заједничког одбора за Анекс А на којем ће се утврдити модалитети рада како би се проведба овог анекса убрзала.

Што се тиче Анекса Б, односно расподјеле дипломатско-конзуларне имовине бивше СФРЈ, наглашена је важност завршетка расподјеле преосталог дијела ДКП имовине те продаје имовине за коју није заинтересована ни једна од држава насљедница. Делегација БиХ истакла је хитност рјешавања отвореног билатералног питања које БиХ има с Републиком Хрватском у вези са стеченом имовином у Алжиру те је затражено што скорије достављање дипломатске ноте од стране Републике Хрватске.

Везано за ефикасну имплементацију Анекса Ц који регулише питање расподјеле финансијских потраживања и дуговања бивше СФРЈ, Стални заједнички одбор позвао је надлежне органе Републике Србије да свим државама насљедницама доставе извјештај о стању финансијске имовине њујоршких Агенција Београдске банке и Југобанке која је 2009. године пренесена Агенцији за осигурање депозита - Београд. Високи представници су се сложили да је потребно осигурати да Заједнички одбор за Анекс Ц настави с расправама о питањима тзв. мјешовитих банака те да се све информације које су потребне за утврђивање финансијске имовине бивше СФРЈ без одлагања доставе наведеном одбору.

На састанку у Загребу су све државе насљеднице подржале приједлог да се уз помоћ средстава из међународних извора финансирања настоји осигурати подршка реализацији заједничког пројекта дигитализације архивске граде бивше државе која је предмет Анекса Д Споразума о сукцесији.
У вези с учинковитом проведбом Анекса Г који регулише приватну имовину и стечена права, Делегација БиХ је нагласила да су одредбе Споразума о сукцесији директно примјењиве те да Споразум као међународни уговор има приоритет и првенство у проведби у односу на домаће законодавство. Наглашена је потреба да владе држава насљедница осигурају проведбу Анекса Г у пракси судских и управних тијела те да се ставе изван снаге правни прописи који онемогућавају проведбу овог анекса.

Високи представници су се сложили да састанци убудуће морају бити чешће одржавани како би се убрзао процес проведбе Споразума о сукцесији.

Сходно принципу ротације, сљедећу сједницу Сталног заједничког одбора сазваће Република Сјеверна Македонија најкасније до краја јуна 2020. године.