logosrpacthrvdeacbosdeac

Активности КО ЦЈХ

Активности КО ЦЈХ

Управљане ризицима у јавном сектору Босне и Херцеговине

foto1mУ организацији Координационог одбора централних јединица за хармонизацију (КО ЦЈХ) у Теслићу је 5. и 6. децембра 2019. године одржана конференција о финансијском управљању и контроли у јавном сектору Босне и Херцеговине.
Главна тема дводневне конференције, којој је присуствовало око 150 учесника са свих нивоа власти, било је управљање ризицима у јавном сектору у Босни и Херцеговини.
Предсједавајућа КО ЦЈХ и руководилац Централне хармонизацијске јединице Федералног Министарства финансија Фатима Обхођаш истакнула је добру сарадњу три централне хармонизацијске јединице која је резултирала одржавањем ове, треће по реду заједничке годишње конференције о финансијском управљању и контроли у јавном сектору БиХ.
Ранко Шакота, члан КО ЦЈХ и директор Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ, подсјетио је да се цијели систем финансијског управљања и контроле заснива на управљању ризицима које је, и по оцјени екстерне ревизије, најслабије развијена компоненета у систему интерних контрола у јавном сектору у БиХ.
Руководилац Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија Републике Српске Драгољуб Накић нагласио је да је при избору теме Конференције вођено рачуна о захтјевима представника институција јавног сектора, те да се због њих и одржавају обуке, семинари и конференције.
О методолошком оквиру управљања ризицима у јавном сектору учесницима Конференције говорила је Абида Ћатић, помоћник директора Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ за развој финансијског управљања и контроле у инстуцијама БиХ.
Неџад Хајтић из Канцеларије за ревизију институција БиХ направио је пресјек стања управљања ризицима из угла Канцеларије за ревизију институција БиХ, док се његов колега Драгољуб Ковинчић у својој презентацији фокусирао на управљање ризицима у поступцима јавних набавки.
Бојан Ћурић из Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске одржао је презентацију с практичним примјерима креирања процедура за финансијско управљање и контрoлу у складу с методолошким захтјевима.
Белма Исламовић из Централне хармонизацијске јединице Федералног министарства финансија представила је актуелно стање у вези с управљањем ризицима у јавном сектору у Федерацији БиХ.
На крају Конференције Данијела Степић, консултат Пројекта ЕУ о унапређењу јавних интерних финансијских контрола у БиХ, с учесницима је подијелила искуства с радионица о успостављању регистара ризика, одржаних у неколико институција БиХ и на нивоу ФБиХ.

 

Трећа годишња конференција о интерној ревизији у јавном сектору Босне и Херцеговине

 

FOTOchjmalaКонференција о интерној ревизији као дијелу система интерних финансијских контрола у јавном сектору одржана је 10. и 11. јуна 2019. године у хотелу „Термаг“ на Јахорини у организацији Координационог одбора централних јединица за хармонизацију у Босни и Херцеговини.
Конференцији је присуствовало 150 интерних ревизора из јавног сектора Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и институција Босне и Херцеговине.
Предсједавајућа Координационог одбора централних јединица за хармонизацију (КО ЦЈХ) Фатима Обхођаш у уводном обраћању казала је да је ово трећа годишња конференција о интерној ревизији у јавном сектору у БиХ коју заједно организују централне хармонизацијске јединице министарстава финансија Федерације БиХ, Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Директор Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ и члан КО ЦЈХ Ранко Шакота нагласио је да су успостављање и развој система интерних финансијских контрола у јавном сектору обавеза Босне и Херцеговине на њеном путу ка чланству у Европској унији.
„Кључни елементи система интерних финансијских контрола у јавном сектору су финансијско управљање и контрола, функционално независна интерна ревизија и централна хармонизацијска јединица која треба успоставити, развити и афирмисати ова прва два елемента“, казао је Шакота.
О разумијевању методолошког оквира финансијског управљања и контроле као основи за квалитетну интерну ревизију говорила је Абида Ћатић, помоћник директора Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ за развој система финансијског управљања и контроле у институцијама БиХ.
Бојан Ћурић из Главне службе за ревизију јавног сектора РС одржао је презентацију о интерној ревизији система финансијског управљања и контроле у јавном сектору.
Драган Кулина, професор на Економском факултету Универзитета у Источном Сарајеву и дугогодишњи ревизор, другог дана конференције одржао је предавање о теми „Савјетодавне услуге интерне ревизије- контроверзе регулатива и пракси у јавном сектору.“
Ведад Силајџић, професор на Економском факултету Универзитета у Сарајеву, у свом предавању учесницима конференције фокусирао се на улогу интерне ревизије у корпоративном управљању, односно на изазове за јавна предузећа.

 

Друга годишња конференција о финансијском управљању и контроли у јавном сектору у БиХ

 

foto za webMУ организацији Координационог одбора централних јединица за хармонизацију (КО ЦЈХ) у Теслићу је 4. и 5. децембра 2018. године одржана конференција о финансијском управљању и контроли у јавном сектору у Босни и Херцеговини.
Конференцији „Финансијско управљање и контрола у јавном сектору у Босни и Херцеговини – стање и перспективе“ присуствовало је око 210 учесника из институција Босне и Херцеговине, Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
Ранко Шакота, предсједавајући Координационог одбора централних јединица за хармонизацију у БиХ, нагласио је да је ово друга годишња конференција из области финансијског управљања и контроле коју организује КО ЦЈХ, односно заједно централне хармонизацијске јединице на нивоу Босне и Херцеговине, Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
„У вези сa увођењем интерних финансијских контрола у јавном сектору, а то је и генерална оцјена Европске комисије и SIGMA-е, до сада смо усвојили основни законодавни оквир, и сада нам предстоји обавеза да написано у законским и подзаконским актима примијенимо у пракси, а све с циљем унапређења управљања средствима и процесима. И због тога је потребно наставити овакав вид едукација“, рекао је Шакота на отварању Конференције.
На пленарном дијелу Конференције уводно предавање о финансијском управљању и контроли одржао је Бојан Ћурић из Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.
Муниб Овчина из Уреда за ревизију институција у Федерацији  Босне и Херцеговине у својој презентацији фокусирао се на управљање ризицима, као основу успостављања финансијског управљања и контроле.
Данијела Степић, начелница Сектора за припрему и израду приједлог буџета Министарства финансија Републике Хрватске, учесницима Конференције говорила је о примјени финансијског управљања и контроле у процесима планирања буџета.
Другог дана Конференције представници три централне хармонизацијске јединице одржали су одвојене интерактивне радионице о финансијском управљању и контроли у институцијама Босне и Херцеговине, Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.

 

Конференција о сарадњи интерне и екстерне ревизије у јавном сектору

 

foto6У организацији Координационог одбора централних јединица за хармонизацију (КО ЦЈХ) у Сарајеву је, 22. маја 2018. године, одржана конференција о сарадњи интерне и екстерне ревизије у јавном сектору у Босни и Херцеговини.
Конференцији „Сарадња интерне ревизије и врховних ревизорских институција и ревизија учинка у јавном сектору“ присуствовало је око 180 учесника: интерних ревизора из институција Босне и Херцеговине, интерних ревизора из јавног сектора Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, те представници Канцеларије за ревизију институција БиХ.
Ранко Шакота, директор Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ и предсједавајући КО ЦЈХ, на отварању конференције изразио је наду да ће овакви догађаји отворити нове канале комуникације између интерних и екстерних ревизора која би требала резултовати јаснијим и сврсисходнијим препорукама ревизије.
„Обје ревизије имају своје мандате, а заједнички циљ им је подизање квалитета управљања јавним финансијама“, истакао је Шакота.
Неџад Хајтић, руководилац Одјељења финансијске ревизије Канцеларије за ревизију институција БиХ, учесницима конференције говорио је о теми „Сарадња интерне ревизије и врховних ревизорских институција-аспект финансијске ревизије“ .
„Иако врховне ревизорске институције и интерни ревизори имају различите и јасно дефинисане улоге, њихов заједнички циљ је промовисање доброг управљања кроз доприношење транспарентности и одговорности за јавну потрошњу, као и промовисање ефикасне, ефективне и економичне јавне управе“, потенцирао је Хајтић.
Милован Бојић из Главне службе за ревизију јавног сектора РС учесницима конференције одржао је презентацију о теми  „Ревизија учинка – нова перспектива интерне ревизије“.
„Основни циљ ревизије учинка је конструктивно промовисање економичног, ефективног и ефикасног управљања у јавном сектору. Исто тако, ревизија учинка доприноси јачању одговорности и транспарентности“, нагласио је Бојић.
О „Односу интерне и екстерне ревизије у јавном сектору“ на конференцији је говорила Селма Делић, руководилац јединице интерне ревизије Завода здравственог осигурања Тузланског кантона.
„Дјелатности интерног и екстерног надзора међусобно се не искључују, него се допуњују. Екстерни ревизор има разноврсно искуство из великог броја организација о разумијевању интерних контрола и интерне ревизије. Интерни ревизор има непроцјењиво знање о својој организацији. Екстерна ревизија има велики утицај на интерну ревизију кроз ревизорске активности и препоруке за побољшање система интерних контрола. Интерни ревизори могу имати велики утицај на екстерну ревизију у њиховој просудби финансијских извјештаја“, казала је, између осталог,  Делић.

 

Одлука о примјени Међународних стандарда за професионалну праксу интерне ревизије

Конференција о финансијском управљању и контроли у јавном сектору у БиХ

Fotka 01MУ организацији Координационог одбора централних јединица за хармонизацију (КО ЦЈХ) у Бањалуци је 6. децембра 2017. године одржана конференција о финансијском управљању и контроли у јавном сектору у Босни и Херцеговини.
Конференцији, чије је одржавање подржала Регионална школа за јавну управу (RESPA), присуствовало је око 90 учесника из институција Босне и Херцеговине, Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
О законској и подзаконској регулативи и досадашњим резултатима у упостављању система финансијског управљања и контроле у јавном сектору у БиХ говорили су руководиоци и представници три централне хармонизацијске јединице: Ранко Шакота, Драгољуб Накић, Фатима Обхођаш и Абида Ћатић.
О мјерљивим ефектима система интерних финансијских контрола у јавном сектору презентацију је одржала начелница Сектора за припрему и израду приједлога државног прорачуна у Министарству финансија Републике Хрватске Даниела Степић, експерт којег је ангажовала РЕСПА.
Професор на Економском факултету Свеучилишта у Загребу Борис Тушек, такође експерт РЕСПА-е, учесницима конференције говорио је о методолошким аспектима у функцији мјерљивих ефеката препорука интерне ревизије, која оцјењује систем финансијског управљања и контроле.

 

 

Конференција о интерној ревизији у јавном сектору БиХ


konferencija o internoj reviziji MУ организацији Координационог одбора централних јединица за хармонизацију (КО ЦЈХ) у Сарајеву је 17. маја 2017. године одржана конференција о интерној ревизији у јавном сектору у Босни и Херцеговини.
Ово је прва конференција на којој су заједно учествовали интерни ревизори из институција Босне и Херцеговине, Републике Српске и Федерације БиХ што је оцијењено новим видом континуиране професионалне едукације и размјене искустава. Конференцији „Стандарди и методологија рада интерне ревизије у Босни и Херцеговини“ присуствовало је више од 100 учесника из институција БиХ, ФБиХ и РС.  
Осим о законској регулативи у области интерне ревизије на сва три нивоа власти, на скупу је  расправљано и о савјетодавним активностима/услугама интерне ревизије, те о односу интерне и екстерне ревизије у функцији унапређења управљања  јавним расходима.
Чланови Координационог одбора ЦЈХ нагласили су да ће овакав вид размјене искустава бити настављен те најавили да ће у октобру бити одржана слична конференција о финансијском управљању и контроли у јавном сектору.

 

 

 

Одржана 11. сједница КО ЦЈХ

КО ЦЈХ је дана 15.11.2011. године одржао 11. сједницу на којој је финализиран оквирни законски текст из области финансијског управљања и контроле (FMC), те уграђене препоруке Пројекта „Подршка увођењу јавне интерне финансијске контроле у БиХ“ (PIFC) достављене ради побољшања квалитете законског текста и усклађивања са принципима, стандардима и препорученим праксама Европске уније.

Документ је прихваћен од стране КО ЦЈХ у смислу да су садржајно договорени најважнији дијелови заједничког оквира за све нивое власти у БиХ.

КО ЦЈХ се упознао са достављеним материјалом Пројекта PIFC – Цертификација интерних ревизора - упоредни преглед програма едукације интерних ревизора, те је КО ЦЈХ покренуо иницијативу за израду програма обуке интерних ревизора.


 

Одржана Десета сједница КО ЦЈХ

КО ЦЈХ је дана 29.09.2011. године одржао Десету сједницу на којој је усвојен кориговани Нацрт законског текста из области финансијског управљања и контроле (FMC) у смислу обима и садржаја будућег закона којим ће се регулисати област FMC за ниво ентитета и институција БиХ. У тексту је наведен минимум заједничког оквира усаглашеног садржаја за све нивое власти у Босни и Херцеговини.

Закључак КО ЦЈХ је да се прочишћени текст Нацрта законског текста из области FMC достави Пројекту подршка увођењу јавне интерне финансијске контроле у БиХ (PIFC)  на изјашњење да ли су предложена рјешења у супортности са  принципима, стандардима и препорученим праксама од стране  Европске уније, уз услов да о истоме Пројекaт обезбиједи став Генералне дирекције за буџет Европске комисије.

 

Одржана Девета сједница КО ЦЈХ

КО ЦЈХ је дана 01.09.2011. године одржао Девету сједницу на којој је разматрао препоруке Пројекта подршка увођењу јавне интерне финансијске контроле у БиХ (PIFC) на нацрте оквирних документа из области интерне ревизије, начин израде финалног текста оквирних докумената и њихово коришћење као основе за  разраду документа из области интерне ревизије за сваки ниво власти појединачно у складу са законима о интерној ревизији.

Такође, КО ЦЈХ је разматрао радну верзију нацрта законског текста из области финансијског управљања и контроле у смислу обима и садржаја будућег закона којим ће се регулисати област финансијског управљања и контроле за ниво ентитета и ниво институција БиХ. Разматране су алтернативе према којима се ова проблематика може регулисати посебним законом или измјенама и допунама постојећих закона којима се регулише област припреме и извршења буџета. Приједлог садржаја будућег  законског текста укључује принципе и стандарде управљања и контроле засноване на прописима и праксама које се примјењују у земљама ЕУ, а планирано је да коначан приједлог законског текста, након додатних консултација и усаглашавања, буде усвојен на наредној сједници КО ЦЈХ.

 

Одржана Осма сједница КО ЦЈХ

КО ЦЈХ је дана 30.06.2011. године одржао Осму сједницу на којој су разматрани и усвојени оквирни документи „Повеља интерне ревизије“ и „Приручник за интерне ревизоре“.

 

КО ЦЈХ је усвојио закључак да о оквирним документима, које усваја КО ЦЈХ, затражи мишљење Пројекта подршка увођењу јавне интерне финансијске контроле у БиХ (PIFC), о њиховој усаглашености са европским стандардима, принципима и праксом.

Такође, КО ЦЈХ је разматрао законодавни оквир из области финансијског управљања и контроле (FMC), те је закључио да се требају обавити додатне анализе постојећег законодавства на свим нивоима власти о томе шта би законодавни оквир требао садржавати. Уједно, затражиће се информације, мишљење и препоруке Пројекта у смислу прописа и законске регулативе земаља које у своме законодавству имају тијело или особу за пријављивање неправилности у области FMC, како би КО ЦЈХ могао што квалитетније сачинити документе из ове области.

 

Одржана Седма сједница  КО ЦЈХ

КО ЦЈХ је дана 10.05.2011. године одржао Седму сједницу на којој су разматрани документи из области Интерне ревизије које је припремила Радна група за израду оквирних докумената из области интерне ревизије.

КО ЦЈХ је, након разматрања и детаљне анализе, прихватио документ „Оквирни етички кодекс“, те утврдио да се исти достави Пројекту „Подршка увођењу јавне интерне финансијске контроле у БиХ“ (PIFC) на изјашњење, како би се могао усвојити на наредној сједници КО ЦЈХ.

Документи „Оквирни станадарди интерне ревизије“ и „Оквирна повеља/правилник интерне ревизије“ су враћени Радној групи на корекције и дораду докумената, с тим да би се наведени исто тако требали усвојити на наредној сједници КО ЦЈХ.

КО ЦЈХ је такођер вршио договор око даљних активности везаних за  израду законодавства из области финансијског управљања и контроле (FMC).

 

Одржана Шеста сједница  КО ЦЈХ

КО ЦЈХ је дана 25.03.2011. године одржао Шесту сједницу на којој је окончано разматрање материјала који је доставио пројекат „Подршка увођењу јавне интерне финансијске контроле у БиХ“ (PIFC), а везано за проблематику законодавства из области финансијског управљања и контроле (FMC).

КО ЦЈХ је закључио да се за наредну сједницу КО ЦЈХ утврди оквирни садржај законодавства из ове области, водећи рачуна о достављеном материјалу, постојећем законодавству у Босни и Херцеговини и законодавству у земљама окружења.
 

Одржана Пета сједница КО ЦЈХ

КО ЦЈХ је дана 07.03.2011. године одржао Пету сједницу на којој је усвојена Одлука о именовању Радне групе за израду оквирних докумената из области интерне ревизије. Одлуком су именовани чланови, те утврђени задаци рада Радне групе и рокови извршавања задатака.

Такође, чланови КО ЦЈХ су заједнички разматрали материјал припремљен од стране Пројекта Подршка увођењу јавне интерне финансијске контроле у БиХ, а везано за проблематику законодавства из области финансијског управљања и контроле (FMC), с циљем припреме законодавног оквира FMC на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини.

 

Одржана четврта сједница КО ЦЈХ

КО ЦЈХ је дана 08.02.2011. године одржао четврту сједницу на којој је разматран и усвојен Програм рада КО ЦЈХ, именована Радна група за израду оквирних прописа из интерне ревизије, те на приједлог PIFC пројекта разматран први радни материјал из законодавства у области финансијског управљања и контроле.

 

Одржана трећа сједница КО ЦЈХ

КО ЦЈХ је дана 24.01.2011. године одржао трећу сједницу на којој је усвојен Пословник о раду Координационог одбора централних јединица за хармонизацију, којим су уређене надлежности, функционисање и унутрашња организација КО ЦЈХ, који су неопходни за доношење аката, правила поступања и јавност рада КО ЦЈХ.