logosrpacthrvdeacbosdeac

Координациони одбор ЦЈХ

Координациони одбор ЦЈХ

 

Координациони одбор централних јединица за хармонизацију (КО ЦЈХ) основан је на основу члана 2. став (13) и члана 28. став (2) Закона о интерној ревизији институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 27/08), члана 6. Одлуке Народне скупштине Републике Српске број: 01-1012/10  („Службени гласник РС“, број: 72/10) и члана 6. Закона о интерној ревизији у јавном сектору Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 47/08).

КО ЦЈХ је тијело које чине три члана, и то:

а)    Руководилац ЦЈХ Министарства финансија и трезора БиХ,

б)    Руководилац ЦЈХ Федералног министарства финансија, и

ц)    Руководилац ЦЈХ Министарства финансија Републике Српске.  

Успоставља се са примарним циљем хармонизације политика, процедура и активности на пољу интерне ревизије јавног сектора у Босни и Херцеговини, те уз то, предлагања амандмана на законе о интерној ревизији и друге законе и регулативе релевантне за интерну ревизију, усвајање подзаконских аката из области интерне ревизије, кодекса етике за интерне ревизоре, развијања и/или провођења програма обуке, те развијања и провођења програма за сертификовање интерних ревизора.

КО ЦЈХ је основан са задатком одобравања оквирних прописа из подручја јавне интерне финансијске контроле, са циљем њиховог усаглашавања са међународно признатим принципима управљања и стандардима јавне интерне финансијске контроле на нивоу цијеле БиХ,  који ће служити као полазна основа сваког нивоа власти у изради и усвајању њихових сопствених прописа из подручја јавне интерне финансијске контроле.

У остваривању својих овлашћења и одговорности из подручја јавне интерне финансијске контроле, КО ЦЈХ одобрава:

а)    оквирну стратегију развоја функције интерне ревизије у јавном сектору БиХ,

б)    оквире примарне и секундарне регулативе из подручја интерне ревизије и финансијског управљања и контроле,

ц)    стандарде и кодекс етике интерне ревизије и интерне контроле, који су засновани на међународно признатим стандардима,      

д)    оквирне смјернице и методологију рада за подручје интерне ревизије, које су засноване на добрим праксама других земаља,

е)    оквирни програм обуке за сертификацију интерних ревизора и програм за полагање у циљу стицања звања овлашћеног интерног ревизора.