logosrpacthrvdeacbosdeac

Регистар прописа

Регистар прописа

 

       - Смјернице за развој управљачке одговорности у институцијама Босне и Херцеговине

           Прилог 1 Образац ОБ-1 Налог за покретање интерне ревизије учинка
           Прилог 2 Образац ОБ-2 Изјава о независности
           Прилог 3 Образац ОБ-3 План интерне ревизије учинка
           Прилог 4 Образац ОБ-4 План прикупљања и анализе података
           Прилог 5 Образац ОБ-5 Матрица података
           Прилог 6 Образац ОБ-6 Ревизорски налази и препоруке
           Прилог 7 Образац ОБ-7 План активности/преглед препорука
           Прилог 8 Образац ОБ-8 Преглед ревизије 


    Прилог: Оперативни годишњи акциони план ЦХЈ МФиТ БиХ за развој и унапређење система интерних финансијских контрола у институцијама БиХ за 2019. Годину

      Прилог: Повеља интерне ревизије

 

 

 

    Прилог 1 - Евиденциони лист о континуираној професионалној едукацији интерног ревизора у институцијама БиХ
    Прилог 2 - Извјештај о континуираној професионалној едукацији интерних ревизора у јединици интерне ревизије