logosrpacthrvdeacbosdeac

Свјетска банка

Свјетска банка

Пројект побољшања доступности финансија за мала и средња предузећа – Оквир за преглед мјера заштите околиша

У контексту припреме Пројекта побољшања доступности финансија за мала и средња предузећа који ће финансирати Свјетска банка, обавјештавамо јавност да је према смјерницама Свјетске банке потребно усвојити Оквир за преглед мјера заштите околиша за Пројекат, с обзиром да је у предложеном Пројекту једино могуће финансирати активности ниског и средњег ризика по околину. Као предуслов за одобравање, сваки пројект Свјетске банке мора имати Оквир са дефинисаним процедурама и условима за процес прегледа заштите околиша за све активности које ће се финансирати, а смјернице Банке намећу неопходност да сваки овакав Оквир прође кроз процес јавних консултација.

Овим путем чинимо доступним путем јавности финалну верзију Оквира за преглед мјера заштите околиша , која је настала као резултат обављених јавних консултација са дијелом заинтересоване јавности . У финални докуменат су уграђени прихватљиви коментари учесника на јавном скупу одржаном 10.09.2009.године.

Пројект побољшања доступности финансија за мала и средња предузећа – Оквир за преглед мјера заштите околиша