logosrpacthrvdeacbosdeac

Средњорочно планирање

Средњорочно планирање представља онај дио планирања у оквиру ког институције Босне и Херцеговине дефинишу своје циљеве и приоритете те начине који ће им омогућити постизање зацртаних циљева у будућности.

Од буџетске 2015. године у примјени је Одлука о поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ» број 62/14). Одлуком су створене претпоставке да институције Босне и Херцеговине развијају квалитетнију стратешку основу за средњорочно планирање и увезивање са буџетом.

Упутством о методологији у поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ» број 44/15) (Упутство - Tабелe) прописује се методологија у поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине.

Приручник за израду средњорочних планова рада институција БиХ (доступно само на босанском језику)

Одлукa и Упутствo о методологији су доступни и на енглеском језику  http://www.donormapping.ba/
 
Средњорочни планови не представљају замјену за постојеће стратешке документе и акте планирања, већ стварају повезнице између постојећих стратешких докумената и буџета.

Важност средњорочног планирања:

Помаже Савјету министара да:

  • идентифицира циљеве које сматра најважнијим, односно утврди приоритете
  • усмјери одговарајућа средства за приоритете кроз буџетски процес

Помаже институцијама Босне и Херцеговине да:

  • планирају своје будуће активности,
  • утврде приоритете,
  • ефикасно алоцирају расположиве ресурсе,
  • прате напредак у односу на постављене циљеве.

Одржане обуке       

Презентације са обука