logosrpacthrvdeacbosdeac

Координација међународне помоћи

Координација међународне помоћи

 Сектор за координацију међународне економске помоћи

 
У Сектору за координацију међународне економске помоћи  оснивају се двије унутрашње организационе јединице, и то:

- Одсјек за припрему и реализацију Програма јавних инвестиција (ПЈИ)

- Одсјек за координацију и мобилизацију економске  међународне помоћи

 

Сектор за координацију међународне економске помоћи састоји се од двије унутрашње организационе јединице, и то:
a)   Одсјек за припрему и реализацију Програма јавних инвестиција (ПЈИ)
б)   Одсјек за координацију и мобилизацију економске међународне помоћи
У оквиру Сектора за координацију међународне економске помоћи обављају се послови: координација међународне економске помоћи БиХ, изузев дијела који се односи на помоћ ЕУ; координација с(а) и између мултилатералних и билатералних донатора/кредитора у циљу утврђивања и дефинисања њихових будућих планова улагања и осигуравања будућег финансирања развојних пројеката и пројеката техничке помоћи; имплементација и мониторинг  примјене принципа Паришке декларације о дјелотворној помоћи од стране институција БиХ и донатора у БиХ; презентација ПЈИ; промоција приоритета из ПЈИ потенцијалним финансијерима; годишња припрема и израда стратешког документа ПЈИ; реализација ПЈИ; координација и промоција учинковите имплементације развојних програма економске и техничке помоћи БиХ, у складу с утврђеним политикама и секторским стратегијама; мобилизација међународне економске помоћи у складу с развојним приоритетима из стратешких докумената БиХ; успостава учинковите и недуплициране сарадње са свим партнерима на државном и ентитетском нивоу, у циљу обезбјеђења проактивне координације између Министарства и релевантних државних и ентитетских институција и пружалаца помоћи; координација припреме међуентитетских развојних програма; координација пројеката и усклађивање с регионалним потребама развоја; процјена укупног финансирања и финансирања по секторима из домаћих и међународних извора; укључивање ПЈИ у систем управљања јавним финансијама; унапређење интегрисања токова помоћи с државним процесом прорачунавања и ПЈИ; мониторинг реализације програма и пројеката из ПЈИ БиХ и израда годишњих извјештаја о коришћењу средстава за развој уз широку анализу услова имплементације, прогреса и достигнућа, предности и слабости, трендова и развоја домаћих и страних инвестирања; обезбјеђење блиске координације између различитих функција координирања помоћи; учествовање у раду Одбора за координацију међународне помоћи; Секретаријат Одбора за координацију међународне помоћи; организација редовних консултативно-радних састанака с представницима босанскохерцеговачке власти и међународне заједнице; учествовање у раду Координационог форума донатора (ДЦФ); Секретаријат Координационог форума донатора (ДЦФ); припрема и проведба процедуре за усвајање и потписивање међународних аката из области координације међународне економске помоћи; информисање и извјештавање Савјета министара и Парламента БиХ о реализацији ПЈИ; припрема мишљења, одлука, упутстава, закључака и других нормативних аката који се достављају Савјету министара на усвајање а односе се на координациони механизам за управљање развојним средствима и ПЈИ; припрема приједлога закона, других прописа и општих аката из дјелокруга рада Сектора; припрема периодичних извјештаја о резултатима координације и мобилизације међународне помоћи за Савјет министара и Парламент  БиХ и за пружаоце међународне помоћи.


Помоћник министра: Душанка Баста
 
                                   Маршала Тита 9a, 71 000 Сарајево, БиХ
 
                                  Тел:  + 387 33 254 261/ 254 260
                                  Факс: + 387 33 254 294
                                  имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

                                  Веб адресе:  www.mft.gov.ba
                                                        www.donormapping.ba