logosrpacthrvdeacbosdeac

Јавни дуг

Јавни дуг

 

07/ СЕКТОР ЗА ЈАВНИ ДУГ


У Сектору за јавни дуг оснивају се четири организационе јединице, и то:

                a)    Одсјек за планирање, репрограмирање и обрачун вањског дуга,

                b)    Одсјек за сервисирање вањског дуга,

                c)    Одсјек базе података за јавни дуг,

                d)    Одсјек за унутрашњи дуг.

            У Сектору за јавни дуг обављају се сљедећи послови: планирање, репрограмирање и обрачун дуга; учествовање у преговорима о кредитним условима по новим кредитним задужењима и гаранцијама Босне и Херцеговине, планирање и пројицирање оквира новог задужења; покретање иницијативе за припрему стратегије за управљање дугом; припремање програма задуживања у складу са стратегијом управљања дугом, а у сарадњи са Сектором за сарадњу са финансијским институцијама и Сектором за буџет; сарадња са међународним финансијским институцијама у дијелу отплате и репрограма дуга; алтернативни начини отплате ино-кредита; обрачун обавеза по закљученим супсидијарним споразумима с ентитетима; послови сервисирања вањског дуга и унустрашњег дуга; сарадња са Централном банком Босне и Херцеговине, са министарствима финансија ентитета и Брчко Дистрикта, те Управом за индиректно опорезивање, а у сврху обезбјеђења средстава за сервисирање дуга; припрема и израда пројекција потребних прихода за сервисирање вањског дуга и унутрашњег дуга; успостава и одржавање евиденције о вањском и унустрашњем дугу; успостава и одржавање евиденције државних гаранција; праћење независних задужења ентитета и Брчко Дистрикта; успостава и одржавање евиденција о дугу и гаранцијама ентитета и Брчко Дистрикта; успостава и одржавање евиденције о невладином дугу; континуирано вођење и ажурирање базе података за дуг; сарадња са агенцијама за оцјену кредитног рејтинга БиХ; вођење и ажурирање евиденција о  макроекономским показатељима у сврху оцјене одрживости јавног дуга, тј индикатора одрживости јавног дуга БиХ; израда аналитичких, информативних и других материјала из дјелокруга Сектора; израда закона, других прописа и општих аката из дјелокруга Сектора; организовање састанака Савјетодавне комисије за дуг, као и припрема материјала за разматрање на тој Комисији.

             Помоћник  министра:   Закира Муратовић

             Тел   :+ 387 33 254 202       Фаx :+ 387 33 227 079

             Е маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

             71000 Сарајево, ул Маршала Тита 9a. 

09/  СЕКТОР ЗА ПРОВОЂЕЊЕ СУКЦЕСИЈЕ БИВШЕ СФРЈ И УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ БиХ

У Сектору за провођење сукцесије бивше СФРЈ и управљање имовином БиХ оснивају се три унутрашње организационе јединице, и то:

             a)    Одсјек за сукцесију финансијске имовине и обавеза бивше СФРЈ,

             b)     Одсјек за сукцесију остале имовине, права и архиве бивше СФРЈ,

             c)     Одсјек за управљање имовином у власништву институција БиХ.

          У Сектору за провођење сукцесије бивше СФРЈ и управљање имовином БиХ обављају се сљедећи послови: праћење провођења споразума о сукцесији имовине бивше СФРЈ у цјелини, припрему и координицију аранжмана на основу споразума по питању сукцесије и имплементирање постигнутих договора о питањима сукцесије; припрему и координацију послова на имплементирању Споразума о питањима сукцесије, Анекс “А” – покретна и непокретна државна имовина; припрему и координацију послова на имплементирању Споразума о питањима сукцесије, Анекс “Б” – дипломатска и конзуларна представништва; припрему и координацију послова на имплементирању Споразума о питањима сукцесије, Анекс “Ц” – финансијска потраживања и дуговања; припрему и координацију послова на имплементирању Споразума о питањима сукцесије, Анекс “Д” – архивска грађа; Анекс “Е” – пензије, Анекс ”Ф” – остала права, користи и дуговања, и Анекс ”Г” – приватно власништво и стечена права; израду закона, других прописа и општих аката из дјелокруга Сектора; управљање имовином у власништву институција Босне и Херцеговине, праћење и евиденција имовине у власништву институција Босне и Херцеговине и друге послове у вези са управљањем имовином у власништву институција Босне и Херцеговине у складу са законима и другим прописима. 

            Помоћник министра:   Зенит Келић

            Тел   :+ 387 33 254 231       Фаx :+ 387 33 200 395

            Е маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

            71000 Сарајево, ул Маршала Тита 9a.