logosrpacthrvdeacbosdeac

Државни фонд

Државни фонд

 

Стратегијом за имплементацију Децентрализованог система имплементације помоћи ЕУ у Босни и Херцеговини, усвојеном од стране Савјета министара БиХ, предвиђено је оснивање одговарајућих  органа и тијела у оквиру институција БиХ које су задужене за имплементацију помоћи ЕУ у Босни и Херцеговини.  Једна од структура у оквиру Министарства финансија задужена за  финансијско управљање помоћи Европске уније у БиХ је Државни фонд.

Државни фонд, под свеукупном надлежношћу овлаштеног државног службеника (National Authorising Officer)за овјеравање задужен је за организовање банковних рачуна, подношење захтјева  за добијање средстава од Европске комисије, одобравање преноса средстава примљених од Европске комисије на оперативне структуре или на крајњег корисника и подношење финансијског извјештаја Европској комисији.