logosrpacthrvdeacbosdeac

Главна књига трезора

Главна књига трезора


Законом о трезору институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр.27/00) у институцијама БиХ успостављен је систем Главне књиге трезора, као  званична финансијска и рачуноводствена евиденција институција БиХ.

Увођењем Информационог система финансијског управљања у институцијама БиХ остварен је аутоматизирани систем Главне књиге трезора и помоћних књига, који обезбјеђује ажурну  и тачну евиденцију свих новчаних трансакција, прихода, расхода, издатака, стања обавеза као и стања имовине у институцијама БиХ. На рачунима-контима Главне књиге трезора књиже се све промјене које се односе на промјене  у имовини, приходима, расходима и обавезама институција БиХ.

Имплементацијом аутоматизованог система Главне књиге остварује се потпуна поузданост свих финансијских извјештаја који се односе на извршење Буџета институција БиХ као и буџетских корисника сачињених на основу података из Главне књиге трезора.