logosrpacthrvdeacbosdeac

Усвојени буџет

Усвојени буџет

 

2021.годинa

Одлука о привременом финансирању институција БиХ и међународних обавеза БиХ за период јули-септембар 2021. године

Одлука о привременом финансирању институција БиХ и међународних обавеза БиХ за период април-јуни 2021. године

Одлука о привременом финансирању институција БиХ и међународних обавеза БиХ за период јануар-март 2021. године

 

2020.годинa

Закон о буджету институција БиХ и међународних обaвеза БиХ за 2020. годину

Одлука о привременом финансирању институција БиХ и међународних обавеза БиХ за период јули-септембар 2020. године

Одлука о привременом финансирању институција БиХ и међународних обавеза БиХ за период април-јуни 2020. године

Одлука о привременом финансирању институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за период јануар-март 2020. године

 

2019.годинa

Закон о буджету институција БиХ и међународних обaвеза БиХ за 2019. годину

Одлука о привременом финансирању институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за период октобар-децембар 2019. године

Одлука о привременом финансирању институција БиХ и међународних обавеза БиХ за период јули-септембар 2019. године

Одлука о привременом финансирању институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за период април-јуни 2019. године

 Одлука о привременом финансирању институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за период јануар-март 2019. године

2018.годинa

Закон о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2018. годину

Закон о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2017. годину

Захтјеви за додјелу средстава из буџета за 2016. годину - ИНСТРУКЦИЈА ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ бр. 2

Закон о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2016. годину

Закон о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2015. годину

Закон о измјенама и допуни Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних oбавеза Босне и Херцеговине за 2014. годину

Захтјеви за додјелу средстава из буџета за 2015. годину – ИНСТРУКЦИЈА ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ бр. 2 ----> Табела

Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2014. годину

Захтјеви за додјелу средстава из буџета за 2014. годину – ИНСТРУКЦИЈА ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ бр. 2 ------ Табела

Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2013. годину

Закон о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2012. годину 

Нови захтјеви за додјелу средстава из буџета за 2012. годину  –  ИНСТРУКЦИЈА ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ бр. 2_ Табеле

Закон о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2011. годину/ "Службени гласник БиХ" број 12/12 

Закон о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2010. годину/"Службени гласник БиХ" број 103/09  

Закон о буџету Институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2009. годину/"Службени гласник БиХ" број 7/09

 

Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ   за 2008 годину   („Службени гласник“ број  17/08

Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ   за 2007 годину   („Службени гласник“ број  25/07

Буџет институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2006.  годину  („Службени гласник“ број  23/06

Закон о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2006. годину((„Службени гласник“ број 23/06)

Буџет институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2005.   годину  („Службени гласник“ број  7/05

Закон о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2005. годину((„Службени гласник“ број  7/05)

Буџет институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2004.  годину  („Службени гласник“ број  23/04

Закон о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2004. годину((„Службени гласник“ број  23/04)

Закон о измјенама и допунама закона извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2003. годину   („Службени гласник“ број  34/03

Измјене и допуне Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2003.   годину   („Службени гласник“ број  34/03

Буџет институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2003.  годину  („Службени гласник“ број  5/03

Закон о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2003. годину((„Службени гласник“ број  5/03)

Буџет институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2002.  годину   („Службени гласник“ број  14/02

Закон о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2002. годину((„Службени гласник“ број  14/02)

Закон о измјенама и допунама закона извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2001. годину   („Службени гласник“ број  32/01

Закон о измјенама и допунама буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2001. годину   („Службени гласник“ број  32/01 

Буџет институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2001.  годину  („Службени гласник“ број  9/01

Закон о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2001. годину((„Службени гласник“ број  9/01)

Закон о измјенама Закона о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2000. годину   („Службени гласник“ број    28/00

Измјене и допуне буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2000.   годину  („Службени гласник“ број  28/00

Буџет институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2000.  годину  („Службени гласник“ број  10/00

Закон о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2000.   годину  („Службени гласник“ број  10/00