logosrpacthrvdeacbosdeac

Колегијум Представничког дома одлучио да Предлог буџета упути на објављивање

Саопштење,14.02.2012.

Колегијум Представничког дома на одржаној сједници ,14.02.2012. godine, једногласно је донио одлуку да добијени Предлог Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011.годину (у износу од 905 милиона утрошених средстава за институције БиХ и 340.815.493 за сервисирање спољног дуга), упути на објављивање у „Службени гласник БиХ“. (крај)