logosrpacthrvdeacbosdeac

Министар Вранкић - Финансирање институција БиХ и вањског дуга БиХ морају бити у законским оквирима

Саопштење, 19.01.2012.

Замјеник предсједавајућег Савјета министара БиХ  и министар финансија и трезора Драган Вранкић је, 18.01.2012. године,  дописом бр. 01-16-21-548-2/12 , одговорио предсједавајућем Савјета министара БиХ, у техничком мандату, проф.др. Николи Шпирићу , на запримљени допис број: 01-16-1-77-7/12, од 16.01.2012. године, а у вези с  измирењем спољњег дуга БиХ. Међу осталим у допису је наведено:...“Поштовани г. Шпирићу, у свези Вашег писма број: 01-16-1-77-7/12, од 16.01.2012. године, желим реагирати на одређене наводе из овог писма који нису сукладни законским прописима који регулирају измирење вањског дуга Босне и Херцеговине……У свези Вашег позивања на ставак 3., чланак 11., Закона о финанцирању институција БиХ, подсјећамо да наведени ставак регулира структуру обвеза које се могу финанцирати тијеком привременог финанцирања наводећи да се не могу започети нови програми и активности док се не одобри Закон о прорачуну, с изузетком отплате јавног дуга који се плаћа доспијећем обвеза. Одредбе се овог ставка не могу тумачити изван цјелокупног контекста чланка 11. наведеног закона којим се регулира привремено финанцирање. Наведене одредбе регулирају да се привременим финанцирањем могу обухватити и нове обвезе по вањском дугу које нису регулиране законом о прорачуну из претходне године и чији износ одступа од износа кварталних расхода за претходну годину на којима се темељи привремено финанцирање. Примјена ставка 3. чланака 11. не значи аутоматско и безувјетно плаћање вањског дуга него исто претпоставља доношење законите одлуке о привременом финанцирању која се темељи на Закону о прорачуну за претходну годину…..Слиједом наведеног, стајалишта сам да се без објаве и ступања на снагу Закона о прорачуну институција БиХ и међународних обвеза за 2011. годину, вањски дуг не може измиривати, као ни све друге обвезе институција БиХ. Желим истаћи да су сва наша настојања и поступања у функцији поштивања законских норми и чувања дигнитета институција БиХ. Излазак изван ових оквира је увод у правну анархију, што нитко од нас засигурно не жели. …..Молим да заложите свој ауторитет и учините додатни напор како би се финанцирање институција БиХ и вањског дуга вратили у законске оквире, те стога стојим особно на диспозицији за све активности које нам могу помоћи да дјелујемо у том смјеру.“  Цјеловит текст:  

Финансирање институција БиХ и спољњег дуга БиХ морају бити  у законским оквирима