logosrpacthrvdeacbosdeac

Обавијест МФиТ о тренутној ситуацији у вези с буџетом институција БиХ и сервисирањем дуга БиХ

Саопштење, 11.01.2012.

„Усљед неусвајања, односно необјављивања Закона о буџету институција БиХ за 2011. годину и међународних обавеза БиХ за 2011. годину, тренутна буџетска ситуација је изузетно сложена и тешка. С обзиром на различите информације и интерпретације, па чак и уплитање у надлежности Министарства финансија и трезора БиХ, Министарство финансија и трезора БиХ указује на сљедеће: Процедуре усвајања закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ дефинисане Законом о финансирању институција БиХ прецизирају да Савјет министара БиХ сваке године усваја Нацрт закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ и упућује га Предсједништву БиХ. Предсједништво БиХ затим усваја Приједлог закона и као званични предлагач упућује га Парламентарној скупштини БиХ. 

Дакле, законске процедуре не налажу да се Приједлог закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза враћа Савјету министара БиХ, већ у овој фази процедуре усвајања буџета институција БиХ Министарство финансија и трезора БиХ само пружа техничку помоћ Предсједништву БиХ и Парламентарној скупштини БиХ на њихов захтјев, што је и била пракса свих ранијих година.

Савјет министара БиХ је Нацрт закона буџету институција БиХ за 2011. годину и међународних обавеза БиХ за 2011. годину усвојило 31.3.2011. године и исти прослиједило Предсједништво БиХ. У децембру 2011. годину, на темељу документа Политички договор о усаглашавању текста закона о попису становништва, систему државне помоћи и буџету институција и међународних обавеза БиХ који дефинише да буџет за 2011. годину буде на нивоуи остварења за 2011. годину, Министарство финансија и трезора БиХ је пружило техничку помоћ Предсједништву БиХ и доставило им Приједлог закона о буџету институција БиХ за 2011. годину и међународних обавеза БиХ за 2011. годину на темељу усменог захтјева из Предсједништва БиХ.

Закон о буџету институција БиХ за 2011. годину и међународних обавеза БиХ за 2011. годину одобрен од стране Парламентарне скупштине БиХ 30. и 31.12.2011. године није објављен у Службеном гласник БиХ.

Савјет министара БиХ је 31.12.2011. године у складу са закључком Парламентарне скупштине БиХ усвојило Одлуку о привременом финансирању институција БиХ и међународних обавеза БиХ за период од јануара до марта 2012. године, која је објављена у Службеном гласнику. Међутим, обзиром да се Одлука позива на усвојени Закон о буџету институција БиХ за 2011. годину и међународних обавеза БиХ за 2011. годину, она се може примјењивати тек након званичне објаве Закона о буџету институција БиХ за 2011. годину и међународних обавеза БиХ за 2011. године.

Дакле, док се не објави Закон о буџету институција БиХ за 2011. годину и међународних обавеза БиХ за 2011. годину, не постоје законски услови нити за финансирање институција БиХ нити за сервисирање међународних обавеза БиХ које су законима дефинисане као саставни дио Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ, те Министарство финансија и трезора БиХ сматра да је Централна банка БиХ као фискални агент БиХ изашла из оквира својих законских надлежности приликом вршења трансфера отплате спољњег дуга у периоду 9.1.2012. до данас.

Истовремено, Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Босне и Херцеговине прописује мјере које Министарство финансија и трезора БиХ предузима у случају обуставе сервисирање међународних обавеза само у случајевима када није остварено довољно прихода за сервисирање дуга, а не у тренутном случају непостојања законског темеља за исплату, односно валидног закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ или одлуке о привременом финансирању институција БиХ и међународних обавеза БиХ,

У складу са свим наведеним, подсјећам да су све институције дужне да поступају у складу са законима Босне и Херцеговине, те позивам све актере да  у складу са својим надлежностима обезбиједе објаву Закона о буџету институција БиХ за 2011. годину и међународних обавеза БиХ за 2011. годину, односно да откоче процес финансирања међународних обавеза и свих нивоа власти у БиХ./крај