logosrpacthrvdeacbosdeac

БиХ за повратак 18 милиона УСД Саудијског фонда за развој

Саопштење,06.12.2011.

Саудијски фонд за развој  одобрио је 18.000.000 америчких долара за  Пројекта обнове стамбених јединица за избјегла и расељена лица  у Босни и Херцеговини. Тим зајмом биће омогућено повољно финансирање реконструкције и изградња око 1000 стамбених јединица корисника или око 4000 чланова породица на цијелој територији Босне и Херцеговине, као и финансирање инфраструктурних пројеката у општинама. Одобрени износ зајма је с роком отплате од 25 година који укључује пет (5) година грејс периода и трошкове кредита од 1%.

Овим зајмом се наставља континуитет врло успјешне сарадње између Саудијског фонда за развој и Босне и Херцеговине остварене кроз више закључених споразума за финансирање различитих пројеката у Босни и Херцеговини. Очекује се да ће у наредном периоду бити разматрани пројекти из области образовања и здравства као и нови пројекти збрињавања популације избјеглих и расељених лица./крај