logosrpacthrvdeacbosdeac

Саопштење МФиТ- Потписивање уговора тек на крају процедура

Саопштење,06.10.2011.

„Ради потпуне и  истините  информисаности  јавности, којој путем одређених мас-медија високи званичници  Федерације БиХ  ових дана  пласирају  острашћене и неоправдане оптужбе  на  рачун министра финансија и трезора БиХ Драгана Вранкића и Министарства финансија и трезора, а  све, очито је,  због  непознавања  процедура склапања међународних уговора. У складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама  БиХ Министарство финансија и трезора је одговорно за вођење преговора и провођење процедура за закључивање кредитних споразума и вриједносних папира БиХ којим се држава задужује по основу спољњег дуга. Босна и Херцеговина је путем Министарства финансија  и трезора за финансирање Пројекта Коридор 5. ц осигурала тј закључила уговоре са ЕИБ, ЕБРД, ОПЕЦ Фондом и Кувајтским фондом за развој у укупној вриједности ЕВРА 373.600.000. Процент искориштености средстава за пројект у цјелини износи 21%.

Министарство финансија и трезора је завршило све претпоставке за преговоре  по  новом  кредиту  са ЕИБ-ом  у висини додатних ЕВРА 166.000.000. Савјет министара БиХ је на приједлог Министарства финансија и трезора прихватио Иницијативу за вођење преговора ради закључивања Уговора са ЕИБ-ом. Тренутно је усаглашавање двије уговорне стране БиХ и ЕИБ-а око термина за преговоре. У Луксембургу су се требали одржати преговори, а не потписивање уговора, тако да су неточни наводи  презентовани јавности. Потписивање уговора слиједи након што Савјет министара БиХ прихвати усаглашен приједлог уговора и Предсједништво БиХ донесе Одлуку о прихватању и одређивању потписника Уговора. Процедура повлачења средстава је била успорена због неприпремљености Дирекције за цесте ФБиХ  за имплементацију  кредитних средстава (утврђивање трасе, пројектовање, извлашћивање  односно експропријација)

Посљедица наведеног успореног утрошка средстава је плаћање повећаних обавеза на неповучена средства код ЕБРД кредита и који износе укупно  ЕВРА 2.936.754 ( Сарајевска заобилазница – ЕУР 924.278 и Коридор - ЕВРА 2.012.476.) са даном 1.09.2011.Сада се поставља и питање оправданости нових задужења прије испуњења свих претпоставки за бржу имплементацију средстава односно извођење радова (утврђивање траса, пројектна документација, експропријација…), наравно, водећи рачуна о укупној политици и параметрима новог задужења.

Наглашавамо,  тренутно је у поступку закључивања 39 кредитних споразума  у укупној вриједности ЕВРА 1.128.658.254 и 12 грант споразума у вриједности ЕУР 47.691.391 за финансирање различитих инфраструктурних  пројеката у оба ентитета и Брчко Дистрикту БиХ.Стога је из наведеног очито, да осим нетачне презентације навода јавности оптужбе  имају  и сврху дневног  политиканства.“/kraj