logosrpacthrvdeacbosdeac

Успоставити оперативну структуру за програмe прекограничне сарадње ИПА-161. сједница СМБиХ

Саопштење, 15.09.2011.

Савјет министара БиХ је, на данас у Сарајеву одржаној 161. сједници, ,донио већином гласова Одлуку о успостављању оперативне структуре за имплементацију програма прекограничне сарадње са земљама корисницама Инструмента за претприступну помоћ (ИПА), чиме Босна и Херцеговина испуњава обавезе преузете Оквирним споразумом о правилима сарадње по питању кориштења ИПА-е. У складу с овом одлуком, оперативну структуру за ИПА компоненту ИИ чине: руководилац оперативне структуре; Дирекција за европске интеграције – Сектор за координацију помоћи ЕУ, односно Одсјек за прекограничне, међународне и посебне програме помоћи Европске уније у БиХ; и Министарство финансија и трезора - Сектор за финансирање програма и пројеката Европске уније (ЦФЦУ). Руководиоца оперативне структуре именоваће Савјет министара Босне и Херцеговине посебном одлуком, а  на приједлог Дирекције за европске интеграције. Одлука ће бити саставани дио документационог пакета који ће Босна и Херцеговина упутити Европској комисији уз захтјев за додјелу овлаштења за децентрализовано управљање средствима која су БиХ на располагању у оквиру билатералних програма прекограничне сарадње.

Савјет министара БиХ размотрио је и усвојио Допуну Прилога институција БиХ за редовни годишњи извјештај о напретку БиХ у процесу европских интеграција за 2011. годину. С тим у вези, задужује се Дирекција за европске интеграције да Допуну Прилога институција БиХ за редовни годишњи извјештај о напретку БиХ у процесу европских интеграција за 2011. годину достави Европској комисији у што краћем року.

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог основа за закључивање Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских заједница у погледу прекограничног програма између Хрватске и Босне и Херцеговине за 2010. годину на основу Инструмента за претприступну помоћ, компонента ИИ - Прекогранична сарадња.Укупна вриједност програма износи 2.352.941,16 евра, од чега по 50 посто за БиХ и РХ, односно по 1.176.470,58 евра. Програм стварања заједничког економског простора биће проведен израдом заједничке туристичке понуде те промовисањем предузетништва и иницијативе за јачање конкурентности.Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог основа за закључивање Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских заједница у погледу прекограничног програма између Босне и Херцеговине и Црне Горе за 2010. годину у оквиру Инструмента за претприступну помоћ,  компонента ИИ - Прекогранична сарадња у укупној вриједности од 1.294.117,00 евра, од чега се на Црну Гору односи 705.882,00 евра, а на Босну и Херцеговину 588.235,00 евра. Пројекат је у функцији стварања заједничког социоекономског окружења за људе, заједнице и привреду путем иницијатива за развој, с нагласком на туризам, пољоприведу и заштиту животне средине.Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог основа за закључивање Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских заједница у погледу прекограничног програма између Босне и Херцеговине и Србије на основу компоненте прекограничне сарадње у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) за 2010. годину.Вриједност програма процијењена је на 2 милиона евра, од чега се  на Босну и Херцеговину односи 823.529,00 евра, а на Србију 1.176.471,00 евра. Циљ је зближити људе и привреде побољшањем ефикасности и конкурентности економских руралних и природних ресурса те путем прекограничних иницијатива. Предлагач, Министарство финансија и трезора, доставиће појединачне приједлоге основа Предсједништву БиХ у даљну процедуру, а за њиховог потписника предложена је директорица Дирекције за европске интеграције БиХ Невенка Савић.

Савјет министара БиХ прихватио је Иницијативу Министарства финансија и трезора и одредио делегацију за вођење преговора ради закључивања Уговора о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој – Пројекат обилазнице Брчко. Циљ Пројекта је изградња 19 километара дугог пута с двије траке око града Брчко. Вриједност зајма је 28,5 милиона евра, с роком отплате од 15 година, укљујучујући три године грејс периода уз ЕУРИБОР камату. Зајам је алоциран на Брчко Дистрикт БиХ, а очекује се да ће Пројекат бити завршен до 31. децембра 2014. године.Након завршених преговора Министарство финанција и трезора поступиће у складу с чланом 39  став (4) Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ», бр. 52/05 и 103/09).

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог измјене Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за развој за Пројекат пољопривреде и руралног развоја. Предлагач, Министарство финансија и трезора, доставиће Приједлог измјене Споразума Предсједништву БиХ у даљну процедуру, а за бх. потписника предложен је министар финансија и трезора.

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог споразума о кредиту између Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора, и Уникредит банке Аустрије АГ за пројекат „Изградња канализације и водоснабдијевање у Општини Челић“, с Основама за закључивање Споразума о кредиту. Циљ пројекта је реконструкција канализационог система у Општини Челић с износом кредита од 2.645.032,18 евра и гранта од 466.770,39 евура, роком отплате кредита од 11,5 година и грејс периодом од једне године. Предлагач, Министарство финансија и трезора, доставиће Приједлог споразума Предсједништву БиХ у даљну процедуру, а за потписника је предложен  министар финансија и трезора.

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог основа за закључивање Измјене споразума између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за развој – Грант шведског Траст фонда бр.ТФ 090773 (Грант за суфинансирање Пројекта пољопривреде и руралног развитка). Предлагач, Министарство финансија и трезора, доставиће Приједлог основа Предсједништву БиХ у даљну процедуру, а за бх. потписника Измјене споразума предложен је министар финансија и трезора.

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства финансија и трезора, донио је Одлуку о издавању државне гаранције. Овом одлуком издаје се државна гаранција Европској банци за обнову и развој (ЕБРД) по Уговору о зајму између Агенције за осигурање депозита БиХ и ЕБРД-а у износу од 50 милиона евра.

Савјет министара БиХ размотрио је и усвојио Извјештај о раду Комисије за плате и накнаде у институцијама Босне и Херцеговине за период 1.1-31.12.2010. године, са предложеним закључцима./крај-Служба за информисање СМБиХ