logosrpacthrvdeacbosdeac

Усвојена информација о ревидираном приједлогу за алокацију средстава ИПА 2011-159. сједница СМБиХ

Саопштење, 07.09.2011.

Савјет министара БиХ усвојио је,на данас у Сарајеву одржаној 159.сједници, Информацију о ревидираном приједлогу државног координатора за ИПА-у за алокацију средстава из државног програма ИПА 2011  и наложио  Дирекцији за европске интеграције БиХ да ажуриране пројектне приједлоге  и ревидирану листу пројектних приједлога ИПА 2011 упути Делегацији Европске уније у БиХ на усвајање.Усвајањем ревидиране листе омогућило би се Босни и Херцеговини да искористи средства у износу од 88,08 милиона евра из државног пакета ИПА 2011. Преосталих 8,2 милиона евра, које је Босна и Херцеговина имала на располагању, Европска комисија преусмјериће на регионалне програме ИПА-е 2011 које, поред Босне и Херцеговине, користе и остале земље западног Балкана. Ревидирана листа пројеката државног програма ИПА 2011 садржи 14 пројеката из области: правосуђе и унутрашњи послови, реформа јавне управе, развој приватног сектора, транспорт, животна средина и климатске промјене, социјални развој те acquis и остале интервенције.

Савјет министара БиХ прихватио је Иницијативу Министарства финансија и трезора и одредио делегацију за вођење преговора ради закључивања Кредитног споразума између Босне и Херцеговине и Саудијског фонда за развој за финансирање пројекта „Одрживи повратак избјеглица и расељених лица: обнова стамбених јединица и инфраструктуре“. Након завршених преговора Министарство финансија и трезора доставиће Савјету министара нацрт споразума с основама у складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ. Пројекат обухвата изградњу и санацију стамбених јединица и инфраструктурних објеката социјалне инфраструктуре повратника, као и субвенцију за подршку одрживом повратку која се може састојати од малих пољопривредних машина, сјемена и стоке. Вриједност пројекта је 15 милиона америчких долара уз камату од 2 посто, с роком отплате од 25 година, укључујући грејс период од пет година.

Савјет министара БиХ прихватио је Иницијативу Министарства финансија и трезора и одредио делегацију за вођење преговора ради закључивања Кредитног споразума између Босне и Херцеговине и Саудијског фонда за развој за финансирање пројекта изградње зграде за општинске органе управе у Сребренику. Након завршених преговора Министарство финансија и трезора доставиће Савјету министара нацрт споразума с основама у складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ. Износ предложеног спољног државног дуга за финансирање овог пројекта је три милиона америчких долара и биће алоциран на Федерацију БиХ с роком отплате од 25 година, укључујући пет година грејс периода.

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог основа за закључивање Допуне Финансијског споразума између Босне и Херцеговине и Европске комисије у погледу прекограничног програма Хрватска - Босна и Херцеговина у оквиру ИПА компоненте прекограничне сарадње за 2008. годину. Предлагач, Министарство финансија и трезора, доставиће Приједлог основа Предсједништву БиХ у даљну процедуру, а за бх. потписника Допуне Финансијског споразума предложена је директорица Дирекције за европске интеграције Невенка Савић.

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог основа за закључивање Допуне Финансијског споразума између Босне и Херцеговине и Европске комисије у погледу прекограничног програма Босна и Херцеговина - Србија у оквиру ИПА компоненте прекограничне сарадње за 2008. годину. Предлагач, Министарство финансија и трезора, доставиће Приједлог основа Предсједништву БиХ у даљну процедуру, а за бх. потписника Допуне Финансијског споразума предложена је директорица Дирекције за европске интеграције Невенка Савић.

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог основа за закључивање Допуне Финансијског споразума између Босне и Херцеговине и Европске комисије у погледу прекограничног програма Босна и Херцеговина - Црна Гора у оквиру ИПА компоненте прекограничне сарадње за 2008. годину.Предлагач, Министарство финансија и трезора, доставиће Приједлог основа Предсједништву БиХ даљну процедуру, а за бх. потписника Допуне Финансијског споразума предложена је директорица Дирекције за европске интеграције Невенка Савић.

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог основа за закључивање Допуне Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске комисије у вези са програмом  финансирања учешћа Босне и Херцеговине у ЕРДФ европским програмима међународне територијалне сарадње „Југоисточна Европа“ и „Медитеран“ на темељу Инструмента за претприступну помоћ (ИПА), компонента прекограничне сарадње за 2008. годину.Предлагач, Министарство финансија и трезора, доставиће Приједлог основа Предсједништву БиХ у даљну процедуру, а за бх. потписника Допуне Споразума о финансирању предложена је директорица Дирекције за европске интеграције Невенка Савић.

Савјет министара БиХ утврдио је појединачне приједлоге одлука о ратификацији међународних уговора, и то:- Приједлог одлуке о ратификацији Споразума о кредиту (пројекат „Модернизација Универзитета у Источном Сарајеву“) између Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора, и Рајфајзен банк Интернешенел АГ; - Приједлог одлуке о ратификацији Споразума између држава чланица Здравствене мреже Југоисточне Европе о аранжманима земље домаћина и сједишту Секретаријата Здравствене мреже Југоисточне Европе; - Приједлог одлуке о ратификацији УНИДРОИТ конвенције о украденим или незаконито извезеним културним добрима, усвојене на Дипломатској конференцији у Риму 24.6.1995. године;  - Приједлог одлуке о ратификацији Амандмана на члан 20 став /1/  Конвенције УН-а о елиминацији свих облика дискриминације жена, усвојен Резолуцијом Генералне скупштине УН-а А/РЕС/50/202; - Приједлог одлуке о ратификацији Измјене Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Међународне развојне асоцијације (ИДА) за Програм енергетске заједнице за Југоисточну Европу – ЕСЦЕЕ пројект (кредит бр. 4197-БОС);  - Приједлог одлуке о ратификацији Споразума о финансирању (Додатно финансирање за Пројекат јачања здравственог сектора) између Босне и Херцеговине и Међународне развојне асоцијације;  - Приједлог одлуке о ратификацији Споразума о повољном зајму између Босне и Херцеговине, коју представља Министарство финансија и трезора, и Ерсте банк дер Естерајхишен Шпаркасен АГ (Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG) за пројекат „Набавка медицинске опреме за Општу болницу у Невесињу“;  - Приједлог одлуке о ратификацији Амандмана бр. 3 на Споразум о финансирању од 27.2.2006. године („Споразум о финансирању“),  Европски фонд за Босну и Херцеговину („ЕФБХ“) – Програм стамбених зајмова – Програм зајмова за мала и средња предузећа - између Савјета министара Босне и Херцеговине („Савјет  министара“),  који заступа Министарство финансија и трезора, и  КфВ-а, Франкфурт на Мајни  („КфВ“); - Приједлог одлуке о ратификацији Амандмана на Споразум у вези са Споразумом о зајму, финансирању и пројекту од дана 23.6.2008. године за 17.000.000,00 евра између Босне и Херцеговине, коју представља Министарство финансија и трезора („зајмопримац“), и Федерације Босне и Херцеговине, коју представља Федерално министарство финансија,  и Електропривреде Хрватске заједнице Херцег Босна д.д. Мостар (ЕП ХЗХБ) као агенције за извођење пројекта („агенција за извођење пројекта“) и КфВ-а, Франкфурт на Мајни  („КфВ“) – Рехабилитација Хидроелектране Рама;  - Приједлог одлуке о ратификацији Уговора о зајму (пројекат у вези са водоводом  и отпадним водама у Сарајеву) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој.  Предлагач, Министарство иностраних послова, доставиће приједлоге одлука Предсједништву БиХ ради доношења.

Савјет министара БиХ размотрио је и усвојио Информацију Министарства финансија и трезора о припремама и изградњи граничног прелаза „Бијача“ на јужној граничној дионици аутопута на Коридору 5ц.Савјет министара је предложио Влади Федерације БиХ да прихвати ову информацију и наложи надлежним институцијама да је реализују. Истовремено су задужени Министарство финансија и трезора и Министарство комуникација и транспорта да, у сарадњи са Владом Федерације БиХ, раде на реализацији ставова и приједлога из информације.

Савјет министара БиХ размотрио је и усвојио Информацију Дирекције за европске интеграције о одржаном четвртом састанку Привременог одбора за стабилизацију и придруживање између Европске комисије и Босне и Херцеговине, одржаном 27. и 28.6.2011. године у Бриселу. С тим у вези, задужена су надлежна министарства и органи управе у БиХ да предузму све потребне мјере ради благовременог испуњавања препорука Европске комисије.

Савјет министара БиХ размотрио је и усвојио Информацију Министарства безбједности о посјети представника Министарства безбједности босанскохерцеговачким полицијским службеницима у мировној мисији УН-а на Кипру. Закључено је да се предметни материјал врати Министарству безбједности како би прије одлучивања о предложеним закључцима извршило консултације и прибавило мишљење од Министарства финансија и трезора у односу на исте.

Савјет министара БиХ размотрио је и усвојио Информацију Државне комисије за интегрисано управљање границом БиХ о успостављању заједничке локације у режиму контроле на међународном граничном прелазу Градина – Јасеновац те је, с тим у вези, донио сљедеће закључке: - даје се сагласност надлежним органима Републике Хрватске у вези с активностима око измјештања потребне инфраструктуре с МГП Јасеновац у Републици Хрватској за рад на будућој заједничкој локацији МГП Градина – Јасеновац која се налази на територији БиХ, почев од 12.9.2011. године па до уређења трајног статуса; - задужује се Државна комисија за интегрисано управљање границом БиХ да интензивира активности око израде новог уговора о заједничким локацијама између БиХ и Републике Хрватске.

Савјет министара БиХ је упознат са закључцима које је Дом народа Парламентарне скупштине БиХ усвојио на 4. сједници овог дома, а поводом разматрања ревизорских извјештаја за 2009. годину.У вези са закључком којим се тражи покретање процедуре избора органа Института за нестала лица БиХ, Савјет министара је констатовало да је на својој 156. сједници већ задужио Министарство за људска права и избјеглице да у складу са законом покрене процедуру избора и именовања Управног и Надзорног одбора Института за нестала лица. Налаже се Министарству за људска права и избјеглице да убрза процедуру избора органа Института за нестала лица.У вези са закључком којим се захтијева провођење процедуре избора директора и чланова Савјета Регулаторне агенције за комуникације, налаже се Министарству комуникација и транспорта да предузме све законом предвиђене могућности како би се окончала процедура избора директора РАК-а и чланова Савјета РАК-а којима је истекао мандат.

Савјет министара БиХ је донио Одлуку о издвајању средстава из текуће буџетске резерве институција БиХ и међународних обавеза Босне и Херцеговине у износу од 30.000 КМ Шаховском савезу Републике Српске за организовање „Једанаестог првенства Европе за младе у убрзаном и брзопотезном шаху“.

Савјет министара БиХ је усвојио Информацију о потреби издвајања буџетских средстава за реформу јавне управе.Истовремено је Савјет министара донио Одлуку о издвајању средстава за суфинансирање „Фонда за реформу јавне управе“ из Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011,2012. и 2013. годину.

Савјет министара БиХ је усвојио Информацију о процедури и поступку закључивања Анекса број III Споразума између Босне и Херцеговине и Краљевине Норвешке. Истовремено је Савјет министара утврдио Нацрт основа за закључивање Анекса III Споразума између Босне и Херцеговине и Краљевине Норвешке о финансирању пројеката у корист правосуђа и/или судова и тужилаштава у Босни и Херцеговини.Задужен је Високи судски и тужилачки савјет да достави приједлог основа Предсједништву БиХ уз приједлог да се за потписника Анекса одреди Милорад Новковић, предсједник ВСТС.Такође је Савјет министара сугерисао Предсједништву БиХ да донесе закључак о привременој примјени овог анекса III док исти не ступи на снагу. (крај)-Служба за информисање СМБиХ