logosrpacthrvdeacbosdeac

За додатне рокове за верификацију старе девизне штедње - 156. сједница СМБиХ

Саопштење, 28.07.2011.  

Савјет министара БиХ утврдио је на  данас у Сарајеву одржаној 156. сједници, Приједлог закона о измјени Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње  с циљем омогућавања ентитетима и Брчко Дистрикту БиХ да грађанима пропишу додатне рокове за верификацију девизне штедње. Министарство финансија и трезора доставиће Приједлог закона Парламентарној скупштини БиХ на разматрање по основној законодавној процедури.Доношењем овог закона Федерација Босне и Херцеговине, Република Српска и Брчко Дистрикт БиХ могу прописати нове, додатне рокове за подношење захтјева за верификацију девизне штедње у трајању од најмање два мјесеца, с тим да ће поступак верификације бити завршен најкасније до 31.12.2012. године. Доношење овог закона у интересу је власника девизне штедње који су исказали интерес за верификацију своје штедње и након истицања раније дефинисаних рокова.      

Савјет министара БиХ, на приједлог Агенције за статистику БиХ, утврдио је Приједлог амандмана на Закон о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године, који ће Генерални секретаријат Савјета министара упутити Парламентарној скупштини БиХ у даљну процедуру. Приједлогом амандмана утврђено је да ће попис становништва у БиХ бити одржан у периоду од 1. до 15. октобра 2012. години, према стању на дан 30. септембра 2012. године у 24:00 часова, што се сматра референтним датумом пописа. Савјет је утврдио Приједлог овог амандмана, након што је Дом народа Парламентарне скупштине БиХ продужио амандманску фазу Приједлога закона о попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ.

Савјет министара БиХ утврдио је појединачне приједлоге одлука о ратификацији међународних споразума, и то: -   Приједлог одлуке о ратификацији Уговора између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Црне Горе о ветеринарској сарадњи  -  Приједлог одлуке о ратификацији Споразума између Босне и Херцеговине и Државе Кувајт о избјегавању двоструког опорезивања и спрјечавања утаје пореза у односу на порезе на доходак и имовину - Приједлог одлуке о ратификацији Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских заједница у вези сa Државним програмом (дио И) за 2010. годину у склопу Инструмента за претприступну помоћ. Предлагач, Министарство иностраних послова БиХ, доставиће приједлоге одлука Предсједништву БиХ ради доношења.

Савјет министара БиХ донио је Одлуку о висини регреса за годишњи одмор у институцијама Босне и Херцеговине за 2011. годину.

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог основа за закључивање Додатка бр. 2 Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских заједница у вези с Државним програмом за Босну и Херцеговину (дио ИИ) за 2008. годину у оквиру Инструмента за претприступну помоћ. Задужено је Министарство финансија и трезора да приједлог основа достави Предсједништву БиХ, уз приједлог да се за потписницу одреди Невенка Савић, директора Дирекције за европске интеграције./крај- Служба за информисање СМБиХ