logosrpacthrvdeacbosdeac

Министар Вранкић потписао уговор за куповину зграде Амбасаде БиХ у Берлину

Саопштење, 21.07.2011. 

Замјеник предсједавајућег Савјета министара БиХ и министар финансија  и трезора Драган Вранкић је,  у Берлину 20. 07.2011. године, потписао купопродајни уговор  о куповини објекта за Дипломатско – конзуларно представништво Босне и Херцеговине  у Берлину.

Предмет куповине је објект (корисне површине цца. 517м2), намјенски  грађен за пословну сврху и налази се у бившем дипломатском кварту Источног Берлина (у улици Ибсенстрассе 14. ), који Амбасада Босне и Херцеговине користи  по основу уговора о закупу закљученог 2000. године а   власништво  је Савезне Републике Њемачке.   

Савезни уред за некретнине, самостална правна установа на коју је законски  пренесено власништво на објектима СРЊ, обратио се с  понудом за продају Министарству иностраних послова БиХ, 01.01.2009. године.  Стручни одјел Савезног уреда за некретнине је вјештачењем процијенио вриједност предметне некретнине на 572.000 евра, тако да није формирана права тржишна вриједност објекта. Цијена је фиксна и важи само за Босну и Херцеговину.

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 153. сједници,одржаној 14.06.2011. године, донило Одлуку о куповини објекта за потребе Амбасаде Босне и Херцеговине у Берлину по понуђеној цијени од 572.000 евра, што прерачунато у конбертибилне марке износи 1.118.735 КМ. За реализoвање куповине наведеног објекта oбезбијеђена су средства у буџету институција Босне и Херцеговине за 2010. годину./крај