logosrpacthrvdeacbosdeac

Усвојен Извјештај о извршењу буџета институција БиХ за јануар-март 2011.-153.сједница СМБиХ

Сарајево, 14.6.2011.

Савјет министара БиХ усвојио је, на 153. сједници данас  одржаној у Сарајеву,  Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за раздобље јануар-март 2011. године. Укупно остварени приходи за финансирање институција БиХ у прва три мјесеца ове године износили су 194.459.786,00 КМ или 94 посто у односу на 1/4 планираних прихода из претходне године, с обзиром на чињеницу да је на снази Одлука о привременом финансирању институција БиХ. Приходи за сервисирање спољног дуга износили су 48.591.363,30 КМ.Укупно остварени расходи институција БиХ у овом раздобљу износили су 194.697.457 КМ или 94,5 посто у односу на 1/4 усвојеног буџета за 2010. годину.  Издаци за сервисирање спољног дуга у првом кварталу 2011. године  износили су 42.581.607,89 КМ и исплаћени су у складу с отплатним плановима по кредитима.

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства спољних послова, донио је Одлуку о куповини објекта за потребе Амбасаде БиХ у Берлину, површине 2.395 квадратних метара по понуђеној цијени од 572.000,00 евра, а за потписивање уговора о куповини овлаштен је министар финансија и трезора БиХ. На овај начин прихваћена је повољна понуда Савезне Републике Њемачке за куповину објекта у Ибзенштрасе 14 у Берлину за потребе Амбасаде БиХ. Претходно су министри усвојили Извјештај о проведеним процедурама и реализованим задацима с приједлогом најповољније понуде за куповину објекта за потребе Амбасаде Босне и Херцеговине у Берлину и Приједлог пуномоћи министру финансија и трезора за потписивање уговора испред Босне и Херцеговине. Средства за куповину овог објекта обезбјеђена су у Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза БиХ за 2010. годину. 

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог основа за закључивање Аранжмана између Владе Републике Кореје и Савјета министара Босне и Херцеговине о позајмици Фонда за економски развој и сарадњу за Фазу III Пројекта модернизације болница. Министарство финансија и трезора доставиће Приједлог основа Предсједништву БиХ у даљну процедуру, а за потписника је предложен министар финансија и трезора.  Савјет министара је задужио Министарство финансија и трезора да упути допис ентитетским министарствима финансија којим ће упозорити на кашњење у процедурама приликом повлачења средстава одобрених од међународних финансијских институција за која се плаћају високи износи затезних камата, те да сугерише да се ажурније приступи овом питању. Овим аранжманом Влада Републике Кореје омогућиће Савјету министара БиХ добијање зајма до 30 милиона долара од Извозно - увозне банке Кореје, владине агенције Фонда за економски развој и сарадњу (ЕДФЦ) за провођење треће фазе Пројекта модернизације болница у Републици Српској, на коју ће бити алоциран овај зајам. Услови и процедуре кориштења зајма биће дефинисани споразумом о зајму – Фаза III Пројекта модернизације болница, који ће бити закључен након овог аранжмана.  

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства финансија и трезора, донио је Одлуку о успостављању система контроле за прекограничне програме с државама чланицама Европске уније. Ријеч је о првом нивоу контроле за прекограничне програме у којима учествује Босна и Херцеговина у оквиру друге компоненте ИПА-е, а који се проводе по принципу „подијељеног управљања“. Први ниво контроле успоставља се с циљем провјере и одобравања издатака у току имплементације  програма, а ову контролу вршиће Министарство финансија и трезора  БиХ – Сектор за финансирање програма и пројеката помоћи Европске уније. Босна и Херцеговина, поред учешћа у три програма билатералне пограничне сарадње са сусједним земљама: Србијом, Хрватском и Црном Гором, учествује и у програмима  прекограничне сарадње са земљама чланицама ЕУ у оквиру ИПА Јадранског програма прекограничне сарадње 2007-2013, и у транснационалним програмима европске регионалне сарадње „Југоисточна Европа“ и „Медитеран“./крај/ Служба за информисање СМБиХ