logosrpacthrvdeacbosdeac

Уред за ревизију институција БиХ изузет из Закона о платама у институцијама БиХ-148. сједница СМБиX

Саопштење,14.4.2011.

Савјет министара БиХ утврдио је већином гласова, на  148.сједници одржаној у Сарајеву,  Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине. Предлагач, Министарство финансија и трезора, доставиће Приједлог закона Парламентарној скупштини БиХ на разматрање по основној законодавној процедури. Овим измјенама и допунама Закона прихваћен је захтјев Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине да се изузме из примјене одредби Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ.

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог основа за вођење преговора ради закључења Споразума о гранту у склопу Државног програма ИПА 2009 за Босну и Херцеговину – Побољшање инфраструктуре регионалне основне транспортне мреже у БиХ – жељезнички транспорт између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке (ЕИБ), који ће бити достављен Предсједништву БиХ у даљну процедуру, а за потписника је предложен министар финансија и трезора. Износ гранта је 9 милиона евра и биће алоциран на Федерацију БиХ и Републику Српску. Крајњи корисници гранта су Жељезнице Републике Српске и Жељезнице Федерације БиХ. Овај грант практично представља додатну подршку пројекту побољшања приоритетних дионица жељезничке инфраструктуре у БиХ.

Савјет  министара БиХ утврдио је Приједлог основа за закључивање Додатног споразума о финансирању на Споразум о финансирању и пројекту од 12.10.2009. године између КфВ-а, Франкфурт на Мајни, и Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора („прималац“), као и Републике Српске, коју заступа Министарство финансија РС, и Града Бање Луке („пројекат-извршна агенција“) до 980.000,00 евра – Градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у Бањој Луци (компонента 1: „водоснабдијевање“ и 2: „системи за одводњу отпадних вода“ („пројекат“).  Предлагач, Министарство финансија и трезора, доставиће Приједлог основа Предсједништву БиХ у даљну процедуру, а за потписника је предложен министар финансија и трезора.Додатним споразумом КфВ повећава раније додијељени износ гранта од 6 милиона евра за нових 980.000,00 евра, тако да ће сада износити 6.980.000,00 евра. Циљ је реализација пројекта водоснабдијевања, којим ће се унаприједити животни услови становништва у Бањој Луци. 

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог основа за закључивање Споразума о кредиту за пројекат „Модернизација Универзитета у Источном Сарајеву“ између Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора, и Рајфајзен банк интернационал АГ. Министарство финансија и трезора доставиће Приједлог основа Предсједништву БиХ у даљну процедуру, а за потписника је предложен министар финансија и трезора.Закључивање овог споразума произлази из Оквирног споразума и Амандмана на Оквирни споразум између Босне и Херцеговине и Републике Аустрије. Овим споразумом у вриједности од 7.000.000,00 евра, од чега су кредитна средства 5.950.000,00 евра, а грант 1.050.000,00 евра, биће омогућена набавка опреме за Универзитет Источно Сарајево ради унапређења наставе и формирања два истраживачка центра из области биомедицине и технологије хране и исхране. Рок отплате кредита је 13,5 година уз  грејс период од годину дана./крај- Служба за информисање СМБиХ