logosrpacthrvdeacbosdeac

СМБиХ о закључивању Уговора о финансирању између БиХ и ЕИБ-Коридор 5ц-II фаза-143. сједница

Саопштење, 15.02.2011.

Савјет министара БиХ прихватио је, на 143. сједници одржаној 09.02.2011.године у Сарајеву, Иницијативу за вођење преговора ради закључивања Уговора о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке (ЕИБ) – Коридор 5ц - II фаза. Министарство финансија  трезора, након завршених преговора, доставиће Савјету министара БиХ нацрт уговора с приједлогом основа за његово закључивање. Циљ пројекта је изградња 31 километра аутопута на Коридору 5ц који повезује Босну и Херцеговину с Хрватском на сјеверу и југу земље. Дијелови овог пројекта су изградња 20,35 километара дионице аутопута Влаково - Тарчин и 10,76 километара дионице Свилај - Оџак. Кредит ЕИБ-а за овај пројекат износи 166 милиона евра, с роком отплате од 25 година и грејс периодом од четири године, с  алокацијом на Федерацију БиХ.

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог основа за закључивање Споразума о кредиту за финансирање пројекта „Набавка опреме и пружање услуга за двије болнице у Сарајеву“ између Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора, и Уникредит банке Аустрија АГ. Министарство финансија и трезора доставиће Приједлог основа Предсједништву БиХ у даљну процедуру, а за потписника предложен је министар финансија и трезора. Вриједност кредита је 3.229.012,00 евра с роком враћања од 12,5 година и грејс периодом од  четири године. Овим средствима биће финансиран пројекат „Набавка опреме и пружање услуга за двије болнице у Сарајеву“, и то за ЈУ „Општа болница прим. др Абдулах Накаш" и Клинички центар Универзитета Сарајево. 


Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог основа за вођење преговора ради закључивања Споразума о гранту у склопу ИПА 2009 Државног програма за Босну и Херцеговину – Водоводна и комунална инфраструктура између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке (ЕИБ).Министарство финансија и трезора доставиће Приједлог основа Предсједништву БиХ у даљну процедуру, а за потписника предложен је министар финансија и трезора. Ријеч је о помоћи Европске уније Босни и Херцеговини за пројекте финансирања водоводних и канализационих инфраструктурних пројеката. Износ гранта је 12 милиона евра и биће алоциран на Федерацију БиХ. 


Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог  основа за покретање поступка за вођење преговора ради закључивања Споразума о сарадњи у подручју одбране између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске. Министарство одбране доставиће Приједлог основа Предсједништву БиХ у даљну процедуру, а за потписника предложен је министар одбране.Споразум се односи на унапређивање сарадње у више од 20 подручја одбране, путем годишњих планова. Сарадња, између осталог, укључује размјену ставова о одбрамбеној и безбједносној политици, међусобну подршку у институцијама НАТО-а и регионалним организацијама, војно школовање и обуку, логистичку подршку, донације, уступање и размјену војне опреме, операције подршке миру и хуманитарне операције. За провођење овог споразума биће надлежна министарства одбране БиХ и РХ.       


Савјет министара БиХ прихватио је Иницијативу Министарства финансија и трезора за вођење преговора ради закључивања Споразума о зајму, финансирању и пројекту између КфВ-а (KfW), Франкфурт на Мајни, и Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора, и Федерације Босне и Херцеговине, коју заступа Федерално министарство финансија, и Републике Српске, коју заступа Министарство финансија Републике Српске, и ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево (ЕП БиХ), ЈП Електропривреда Хрватске заједнице Херцег-Босне д.д. Мостар (ЕП ХЗХБ), те ЈП Електропривреда Републике Српске д.д. Требиње (ЕП РС) за 17 милиона евра - СЦАДА/ДМС/ОМС на нивоу дистрибуције. Након обављених преговора Министарство финансија и трезора доставиће Савјету министара нацрт споразума с приједлогом основа за његово закључивање. Пројекат СЦАД/ДМС/ОМС система, односно система даљинског управљања заснива се на уградњи и повезивању овог система на постојећу телекомуникациону и оптичку радикомуникациону мрежу предузећа, те на постојећу СДХ оптичку ОПГВ мрежу оператора преносног система – „Електропренос БиХ“ изграђену у оквиру пројекта „Павер 3“ („Power 3“). Закључивањем Споразума биће обезбијеђена средстава за финансирање пројекта СЦАД/ДМС/ОМС у износу од 17 милиона евра, од чега је зајам 11 милиона, а грант шест милиона еура. На Федерацију БиХ бит ће алоцирано 73,11 посто зајма, а на Републику Српску 26,89 посто, с тим да ће средства гранта бити  распоређена пропорционално зајму.  Рок отплате зајма  је девет година, укључујући шест мјесеци грејс периода. Зајам ће бити реализован у три транше, од којих је прва транша за ЕП БиХ, друга транша за ЕП ХЗХБ и  трећа транша за ЕП РС.   


Савјет министара БиХ прихватио је Иницијативу Министарства финансија и трезора за вођење преговора ради закључивања Засебног аранжмана између КфВ-а, Франкфурт на Мајни, и Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора, као и Федерације Босне и Херцеговине, коју заступа Федерално министарство финансија, и Републике Српске, коју заступа Министарство финансија РС-а за Замјену дуга 3.Закључивањем овог аранжмана Босни и Херцеговини, односно ентитетима даје се могућност  да отпишу дуг у износу од 12.821.000,00 евра, од чега је 71,372 посто алоцирано на Федерацију БиХ, а 28,628 посто на Републику Српску у складу с процентима алокације дуга ентитета према КфВ-у, односно дуга БиХ према СР Њемачкој у оквиру Паришког круга повјерилаца.Кандидовани пројекти ради испуњавања услова за отпис дуга су: Пројекат комуналне инфраструктуре у општини Костајница и Пројекат санације и рекултивације рударског копа Виховићи у Мостару.        


Савјет  министара БиХ прихватио је Иницијативу за вођење преговора ради закључивања Аранжмана између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Кореје у вези са зајмом из средстава Фонда за економску развојну сарадњу и Споразумом о зајму између Савјета министара БиХ, Републике Српске и Извозно – увозне банке Кореја за пројекат Модернизација болница у БиХ – Фаза III. Министарство финансија трезора, након завршених преговора, доставиће Савјету министара БиХ нацрт аранжмана с приједлогом основа за његово закључивање. Циљ пројекта је реконструкција Клиничког центра Бања Лука – изградња и опремање јужног крила. Износ предложеног зајма је 30.000.000 америчких долара с роком враћања од 40 година и грејс периодом од 10 година, с каматом од 0,2 посто  и сервисним трошковима од 0,1 посто. Комплетан зајам алоциран је на Републику Српску. (крај)-Служба за информсање СМБиХ