logosrpacthrvdeacbosdeac

СМБиХ о документу Европске интеграције БиХ - Анализа прогреса 2005.-2009.-142.сједница

Саопштење, 25.01.2011.

Савјет министара БиХ примио је,  на данас у Сарајеву одржаној 142. сједници,  к знању документ Европске интеграције БиХ - Анализа прогреса 2005 – 2009. Дирекција за европске интеграције сачинила је ову анализу на основу извјештаја Европске комисије о прогресу БиХ и достављених инпута из 51 институције у БиХ.  Ријеч је о интегралном документу приказа прогреса у периоду од 2005. до 2009. године, који је базиран на политичком критерију (Копенхаген I) и критеријуму  способности преузимања обавеза из чланства (Копенхаген III). Министарства и друга тијела задужена су да размотре документ Европске интеграције БиХ - Анализа прогреса 2005–2009 и да све коментаре и препоруке доставе Дирекцији за европске интеграције Савјета министара БиХ. Анализа прогреса је интерни документ који ће послужити Савјету министара БиХ за доношење одлука и креирање политике европских интеграција БиХ.

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог основа за закључивање Споразума о кредиту за финансирање пројекта „Набавка опреме за Рад Сарајево“ између Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора, и Уникредит банке Аустрије АГ. Предлагач, Министарство финансија и трезора, доставиће Приједлог основа Предсједништву БиХ у даљну процедуру, а за бх. потписника предложен је министар финансија и трезора.
Ријеч је о кредиту у износу од 2.185.092,00 евра с роком враћања од 12,5 година и грејс периодом од четири године, а којим ће бити финансирана набавка возила за одвоз смећа за КЈКП „Рад“ Сарајево.

Савјет министара БиХ усвојио је Информацију с приједлозима за рјешавање преосталих обавеза Комисије за имовинске захтјеве расељених лица и избјеглица.Питање преосталих обавеза Комисије за имовинске захтјеве расељених лица и избјеглица биће ријешено на основу члана  16  Анекса VII Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини.У року од 30 дана биће припремљене измјене текста Споразума о преносу надлежности и наставку финансирања и рада Комисије за имовинске захтјеве расељених лица и избјеглица Босне и Херцеговине у складу са чланом 16  Анекса VII Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, којим ће бити предвиђено смањивање броја чланова ове комисије са седам на три. Након припремања измјена текста Споразума, затражиће се сагласност ентитета на Споразум и он ће бити достављен Савјету  министара на разматрање и усвајање.За реализацију наведених закључака задужени су Министарство правде, Министарство за људска права и избјеглице и Министарство финансија и трезора.У Информацији се истиче да Комисија за имовинске захтјеве избјеглих и расељених лица није завршила посао, ни након што је мандат продужаван три године. Додаје се да није поступљено по 26 захтјева за поновно разматрање одлука Комисије, те да није ријешено 19 предмета за које је Комисија затражила допуну предмета. Истовремено се наглашава да је пред Судом БиХ  покренуто више од 420 управних спорова, а да је Комисија одговорила на 90 тужбених захтјева, те да није одговорено на више од 50 упита физичких и правних лица упућених Комисији.     

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о личној карти држављана Босне и Херцеговине с циљем унапређења заштите личних података, побољшања система безбједности у вези с издавањем личне карте и примјене прописа у вези с електронским потписом. Предлагач, Министарство цивилних послова, доставиће Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о личној карти Парламентарној скупштини БиХ на разматрање по основној законодавној процедури. Измјенама и допунама Закона о личној карти таксативно је прописано у којим случајевима се може тражити копија личне карте. Истовремено, дефинисана је могућност употребе личне карте с квалификованом потврдом за обављање електронских услуга. Такође, ради поједностављења процедуре за грађане уводи се могућност преузимања личне карте поштанским путем, о чему одлучује бх. држављанин приликом подношења захтјева. Измјенама и допунама Закона о личној карти прописано да се неке од потврда могу добити и електронским путем на основу захтјева странке.Ове измјене и допуне Закона требале би бити разматране у парламенту БиХ, након што парламентарци усвоје закон о усвајању Закона о измјенама и допунама Закона о личној карти држављана Босне и Херцеговине који је, на привременој основи, прогласио високи представник у БиХ, а који је Савјет министара БиХ утврдио на својој 135. сједници.//Служба за информисање СМБиХ