logosrpacthrvdeacbosdeac

Потребно деблокирати преговарачки процес сукцесије бивше СФРЈ -139.сједница СМБиХ

Саопштење, 14.12.2010.

Савјет министара БиХ усвојио је, на 139. сједници одржаној у Сарајеву, Информацију Министарства финансија и трезора о провођењу Споразума о питањима сукцесије. Имајући у виду чињеницу да је дошло до озбиљног кашњења у провођењу Споразума, задужени су Министарство спољних послова и Министарство финансија и трезора да предузму све потребне активности како би се деблокирао преговарачки процес сукцесије бивше СФРЈ.

Надлежним ентитетским тијелима препоручено је да ажурирају активности субјеката активне легитимације на остваривању права исказаних у пасивној подбиланси.Цијенећи значај питања сукцесије за грађане, друге правне субјекте, као и државу Босну и Херцеговину закључено је да је потребно Сектору за провођење сукцесије бивше СФРЈ обезбиједити адекватне капацитете у материјално-техничким средствима и кадровима, како би адекватно могли  одговорити захтјевима овог посла.Задужени су Министарство финансија и трезора БиХ и Централна банка Босне и Херцеговине да предузму све потребне мјере ради заштите интереса Босне и Херцеговине у рјешавању преосталих неријешених дугова бивше СФРЈ.Правобранилаштво Босне и Херцеговине задужено је да настави активности на заштити интереса БиХ по тужби Лојдса код Трговачког суда у Београду.Савјет министара БиХ донио је ове закључке с циљем наставка успјешног провођења Споразума о питањима сукцесије и даљних активности око преузимања, усмјеравања и заштите имовине добивене по основи сукцесије бивше СФРЈ,  као и имовине из пасивне подбилансе приватизованих предузећа.


Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства финансија и трезора, усвојио је и упутиће Предсједништву БиХ Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за период I-IX 2010. године.Укупно остварени приходи, примања и финансирања у првих девет мјесеци  2010. године износе 680.497.089 КМ, а укупно остварени расходи Буџета институција БиХ у овом периоду износе 660.506.871 КМ, и за 0,04% више су извршени у односу на исти период 2009. године.Према Извјештају, настављено је редовно измирење доспјелих обавеза по основу спољног дуга, те је укупно у овом периоду на име доспјелих обавеза исплаћено  189,10 милиона КМ.


Савјет министара БиХ прихватио је Иницијативу и одредио делегацију за вођење преговора ради закључивања Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора, и Уникредит банке Аустрије АГ за пројекат „Водоснабдијевање и канализација у Општини Челић“, који произилази из Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Аустрије о финансијској сарадњи, и Измјене Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине, којег представља Министарство финансија и трезора, и Владе Републике Аустрије, коју представља савезни министар финансија, о финансијској сарадњи. Циљ пројекта је реконструкција канализационог система у Општини Челић. Износ кредита је 3.111.803,00 евра и биће алоциран на Федерацију БиХ. Током преговора делегације ће договорити рок отплате, висину камате и грејс период кредита.